Thứ ba,  21/01/2020

Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2018

LSO-Chiều nay (25/1), Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh họp tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Năm 2018, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong công tác thu, chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; chỉ đạo thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp…

Kết quả, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2018 được 5.400,8 tỷ đồng, đạt 91,6% dự toán. Trong đó, tổng thu nội địa được 2.597,7 tỷ đồng, đạt 118,3% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 109,1% so với cùng kỳ. Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 2.803,1 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán, bằng 57,6% so với cùng kỳ.

Năm 2019, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của tỉnh được Bộ Tài chính giao là 4.921 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 2.121 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu là 2.800 tỷ đồng. HĐND tỉnh thông qua với tổng dự toán 5.451 tỷ đồng, tăng 10,7% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Để thực hiện, Ban Chỉ đạo thu ngân sách tỉnh tiếp tục tập trung 5 nhóm giải pháp chung. Đồng thời các thành viên Ban Chỉ đạo cũng tập trung triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách.

Phát biểu kết, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong chỉ đạo, điều hành công tác thu ngân sách năm 2018.

Để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch dự toán thu ngân sách năm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung triển khai các giải pháp thu ngân sách. Trong đó, Cục Hải quan tập trung thu thuế xuất nhập khẩu, tạo mọi thuận lợi cho hàng hoá lưu thông; tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại; thu hút doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu.

Đối với thu nội địa, Cục Thuế, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm; tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu liên quan đến đất, xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh mới thành lập; phối hợp rà soát các hộ tự kê khai, hộ khoán…Các sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung rà soát, phối hợp chặt chẽ trong công tác thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn. Các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt để quản lý các khoản thu.

TÂN AN