Thứ ba,  14/07/2020

Vốn điều lệ của Vietcombank tăng lên 37,1 nghìn tỷ đồng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc nhà đầu tư Mizuho mua cổ phần của Vietcombank để đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu 15% vốn điều lệ của Vietcombank.

Việc này thực hiện theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng vốn điều lệ của Vietcombank đã được cấp có thẩm quyền thông qua.Trước đó, nhà đầu tư Mizuho đã mua thêm 16.666.431 cổ phần mới để duy trì mức sở hữu 15% cổ phần Vietcombank.

Ngoài ra, một nhà đầu tư khác là GIC đã mua 94.442.442 cổ phần mới tương đương với việc sở hữu 2,55% cổ phần Vietcombank.

Như vậy, khoản đầu tư của GIC và Mizuho đã làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank lên 37,1 nghìn tỷ đồng.

Được biết, năm 2018 Vietcombank đã đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới 1% (0,97%) với dư nợ xấu nội bảng khoảng 6.181 tỷ đồng.

Năm 2019, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 12%, huy động vốn tăng 13%, dư nợ tín dụng tăng 15% và lợi nhuận trước thuế tăng 12%. Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới mức 1%.

Theo Chinhphu