Thứ hai,  18/11/2019

Hơn một triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Tổng cục Thống kê ngày 29-1, cho biết đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong tháng 1/2019 có 4 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam là 1,05 triệu USD.

Hơn một triệu USD đầu tư ra nước ngoài

Mạng Metfone – dự án do Viettel đầu tư tại Campuchia – là một điển hình thành công trong đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt.

 

Trong tháng cũng có một dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm là 200 nghìn USD. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) trong tháng đạt 1,25 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 600 nghìn USD, chiếm 47,9% tổng vốn đầu tư; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 426,9 nghìn USD, chiếm 34,1%; lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt 225 nghìn USD, chiếm 18%.

Trong tháng 1/2019 có 5 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Singapore và Hoa Kỳ là hai nước dẫn đầu đều đạt 300 nghìn USD, chiếm 24% tổng vốn đầu tư; Phần Lan 226,9 nghìn USD, chiếm 18,1%; Nhật Bản 225 nghìn USD, chiếm 18%, Myanmar 200 nghìn USD, chiếm 15,9%.

Theo Nhandan