Thứ tư,  12/08/2020
Ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh triển khai nhiệm vụ 2019:

Xác định 15 danh mục dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo

LSO-Chiều nay (30/1), Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2018, tỉnh xác định 8 dự án trọng điểm gồm: Đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc); cầu Kỳ Cùng; đường đến trung tâm các xã Xuân Dương- Ái Quốc huyện Lộc Bình và xã Thái Bình huyện Đình Lập; đường Lũng Vài – Bản Pẻn; dự án hạ tầng cơ bản các tỉnh Đông Bắc-Hà Giang-Cao Bằng-Bắc Kạn-Lạng Sơn; đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định; dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư Hồ chứa nước Bản Lải.

Đến hết năm 2018, về tiến độ, có 5 dự án hoàn thành mục tiêu đề ra và 3 dự án không đạt kế hoạch. Về thi công, giải ngân xây lắp, có 5 dự án hoàn thành 100% kế hoạch vốn; 2 dự án giải ngân đạt thấp dưới 60% kế hoạch, 1 dự án đạt dưới 90% kế hoạch vốn. Việc thực hiện nhiệm vụ, bồi thường, giải phóng mặt bằng được các huyện, thành phố triển khai tích cực, hiệu quả.

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, các dự án trọng điểm đạt được kết quả tích cực. Hết năm 2018, có 2 dự án hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, công tác quản lý chất lượng các dự án đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Năm 2019, đối với dự án trọng điểm chuyển tiếp, các chủ đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, vật lực hoàn thành dự án theo kế hoạch tiến độ đã đề ra. Đặc biệt là xử lý dứt điểm về giải phóng mặt bằng Công trình đường đến trung tâm xã Xuân Dương-Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập phải xong trong quý I.

Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng khuôn viên khu tam giác phía Bắc cầu Kỳ Cùng và công trình Hồ chức nước Bản Lải. Riêng đối với cao tốc đoạn Chi Lăng-Hữu Nghị, tiếp tục giải phóng mặt bằng theo mặt cắt ban đầu là 22 mét không điều chỉnh xuống 17 mét như đề nghị của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư các dự án trọng điểm tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại hồ sơ pháp lý từng dự án bảo đảm đúng, đủ theo quy định pháp luật, phục vụ cho công tác thanh quyết toán được thuận lợi, cũng như cho việc thanh tra, kiểm toán của cấp trên trong năm 2019.

Về danh mục các dự án trọng điểm 2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất xác định 15 danh mục dự án trọng điểm cần tập trung chỉ đạo gồm: 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 10 danh mục dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

TRANG NINH