Ảnh minh họa. 

Ngày 30/1, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và huy động 5.948 tỷ đồng với lãi suất giảm tại các kỳ hạn.

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã gọi thầu và huy động thành công 1.000 tỷ đồng với 10 thành viên dự thầu, lãi suất trúng thầu là 3,8%/năm và thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên liền trước (ngày 16/1).

Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên dự thầu và huy động được toàn bộ gói thầu 3.000 tỷ đồng, lãi suất trúng thầu 4,8%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 16/1. Ngoài ra, phiên thầu phụ gọi thầu 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có 6 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng cũng với lãi suất trên.

Lô trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 500 tỷ đồng và có 4 thành viên dự thầu. Kết quả đã  huy động được 448,5 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,59%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên ngày 16/1.

Theo thống kê từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng đầu tiên của năm 2019, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 36.343,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu.

Trên thị trường thứ cấp, Báo cáo phiên giao dịch ngày 30/1 từ HNX, thị trường có xu hướng chào mua chào bán cân bằng tại các kỳ hạn 1 năm, 3 năm và 5 năm với khối lượng đạt 4,6 triệu trái phiếu trên/chiều chào giá. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trong ngày được thực hiện với tổng khối lượng thực hiện đạt 26,3 triệu trái phiếu (tại các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 3-5 năm, 5 năm, 7-10 năm, 10 năm, 10-15 năm và 15 năm)./.


(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)