Thứ sáu,  23/08/2019

Mẫu Sơn đổi thay từ Chương trình 135

(LSO) – Những năm qua, từ nguồn vốn Chương trình 135, xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình) đã hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, kinh tế – xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.

Mẫu Sơn là xã vùng ba, biên giới của huyện Lộc Bình với trên 95% đồng bào dân tộc Dao với 312 hộ, hơn 3.100 nhân khẩu sinh sống rải rác ở 7 thôn, bản (thôn xa nhất cách trung tâm xã 35 km). Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các phòng, ban của huyện, xã Mẫu Sơn đã tiếp nhận và triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/7/1998 (gọi tắt là Chương trình 135).

Mô hình chăn nuôi lợn của người dân thôn Trà Ký

Ngay khi nhận được công văn hướng dẫn của UBND huyện, UBND xã đã tổ chức họp triển khai đến cán bộ xã và trưởng thôn. Đồng thời, phân công cán bộ xuống thôn họp dân để tuyên truyền, phổ biến chính sách của tỉnh và kế hoạch sản xuất nông nghiệp của xã, cho nhân dân đăng ký danh mục và bản cam kết. Sau đó, UBND xã tiếp tục tổ chức họp rà soát lại danh sách của các hộ được thụ hưởng chính sách để gửi lên huyện. Sau khi được UBND huyện phê duyệt, danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách sẽ được niêm yết công khai tại UBND xã và nhà văn hóa các thôn.

Ông Dương Trồng Mình, Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn cho biết: Căn cứ vào danh sách các hộ được thụ hưởng, UBND xã làm hợp đồng mua phân bón, cấp phát đến tận các hộ dân được thụ hưởng chính sách. Đồng thời, cử cán bộ khuyến nông xuống từng thôn để hướng dẫn các hộ dân sử dụng phân bón đúng cách, có hiệu quả.

Với cách làm đó, từ năm 2011 đến nay, xã Mẫu Sơn đã giải ngân được hơn 14 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 135 để hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Tính riêng năm 2018, xã được hỗ trợ hơn 530 triệu đồng với hơn 330 lượt hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng; sửa chữa đường giao thông thôn Khuổi Lầy, đường nước thôn Nà Mìu; làm mới 200 m đường bê tông thôn Lặp Pịa… Nhờ đó, đồng bào dân tộc đã đẩy mạnh hơn việc phát triển sản xuất. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng với 3/7 thôn có đường xe ô tô đi lại được 4 mùa, 7 thôn có điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đến hết năm 2018, toàn xã có 20 hộ thoát nghèo, giảm số hộ nghèo của xã xuống còn 120 hộ, tỷ lệ 38,4%.

Năm 2018, thôn Khuổi Lầy được phân bổ 60 triệu đồng từ nguồn vốn 135 để sửa chữa thường xuyên đối với đường giao thông nông thôn do xã quản lý. Việc đi lại của 23 hộ trong thôn thuận tiện hơn. Người dân còn vui mừng hơn nữa khi trong năm 2018 thôn có nhà văn hóa mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Triệu Chằn Học, thôn Khuổi Lầy cho biết: Được Đảng, Nhà nước sửa chữa đường đi lại, hỗ trợ giống ngô mới năng suất hơn và phân bón để bón ruộng, thu nhập gia đình tôi tăng thêm nhiều. Năm 2018 nhà tôi thoát nghèo rồi. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nhiều lắm.

Bà Vi Thị Thành, trưởng thôn Trà Ký phấn khởi cho biết: thôn Trà Ký có 46 hộ, trong đó có 23 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ phân bón, giống ngô để phát triển sản xuất. Bà con trong thôn rất vui mừng khi được hỗ trợ và cố gắng sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo hướng dẫn của cán bộ. Nhờ đó, đời sống được cải thiện. Cuối năm 2018, thôn có 2 hộ thoát nghèo.

Việc thực hiện hiệu quả chương trình 135 đã tạo đòn bẩy cho kinh tế, xã hội của xã Mẫu Sơn từng bước phát triển, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi để vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

NGỌC HIẾU