Chủ nhật, 19/05/2019

Phát động thi đua thực hiện công trình đường giao thông

LSO-Sáng nay (14/2), tại xã Thái Bình, huyện Đình Lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường đến trung tâm xã Xuân Dương, xã Ái Quốc (Lộc Bình), xã Thái Bình (Đình Lập) lập thành tích chào mừng 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.


Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn, nhà thầu ký giao ước thi đua

Dự lễ phát động có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND 2 huyện Lộc Bình, Đình Lập; lãnh đạo các xã: Xuân Dương, Ái Quốc, Thái Bình và các đơn vị nhà thầu thi công.

Tại buổi lễ phát động, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) báo cáo kết quả thực hiện 3 tháng cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình – đợt 1(từ 22/10/2018 đến 22/1/2019).

Theo đó, các nhà thầu đã nghiêm túc triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của ban quản lý dự án; huy động máy móc thiết bị đầy đủ, tăng số lượng xe vận chuyển cấp phối đá dăm.

Đến nay, công tác vận chuyển cấp phối đá dăm đoạn từ km5 đến km25 cơ bản hoàn thành. Về xây lắp, thi công hoàn thành khoảng 60% khối lượng, giá trị thực hiện đạt 36% giá trị hợp đồng.

Trong giải phóng mặt bằng, đến nay, các vướng mắc cơ bản đã được xử lý, các nhà thầu cơ bản không bị ảnh hưởng tiến độ thi công do vướng mặt bằng.

Trong đợt phát động thi đua đợt 2 (14/2 – 30/4/2019), chủ đầu tư dự án và các đơn vị nhà thầu phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Trong đó, đối với thi công xây lắp, lũy kế khối lượng thực hiện đến 30/4, đối với nhánh Na Dương-Xuân Dương hoàn thành 23/25 km lớp móng cấp phối đá dăm trong tháng 4/2019; hoàn thành 14/25 km mặt đường bê tông nhựa; hoàn thành 100% vị trí cầu trên tuyến. Đối với nhánh Xuân Dương – Ái Quốc – Thái Bình cơ bản hoàn thành nền đường trên tuyến; hoàn thành 100% khối lượng cầu trên tuyến; hoàn thành 10/31,6 km mặt đường bê tông xi măng…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh kêu gọi các đơn vị thuộc hai huyện: Lộc Bình, Đình Lập, các nhà thầu thi công tập trung cao độ nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, nhà thầu ký giao ước thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong lễ phát động. Theo kế hoạch công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 31/12/2019.

ĐỖ HOẠT