Thứ ba, 18/06/2019
Đình Lập

Tích cực sản xuất vụ xuân

LSO-Vụ xuân 2019, huyện Đình Lập có kế hoạch gieo trồng gần 1.400 ha cây các loại, trong đó cấy lúa 340 ha, trồng ngô 500 ha và các loại cây hoa màu khác. Để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả, hiện cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và người dân chủ động các biện pháp.


Người dân xã Đình Lập làm đất sản xuất vụ xuân

Bà Vũ Thị Chát,  thôn Kéo Khuế,  xã Đình Lập cho biết: Vụ xuân gia đình tôi trồng 1 sào rau,  5 sào cấy lúa. Hiện, tôi đã trồng xong rau, đang làm đất để chuẩn bị cho cấy lúa. Theo bà Chát, các loại vật tư nông nghiệp (giống, phân bón) chỉ cần lên chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện mua là có ngay và rất yên tâm về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, gia đình bà Chát cùng với nhân dân trong thôn đã ra quân đầu xuân làm thủy lợi, nạo vét kênh mương từ đầu tháng 1/2019 đến nay, tạo thuận lợi cho việc lấy nước vào đồng ruộng để đảm bảo sản xuất kịp thời vụ.

Tại xã Châu Sơn, bà con nông dân tích cực làm thủy lợi, làm đất. Ông Lý Hải Sâm, Chủ tịch UBND xã cho biết: Vụ xuân 2019, xã có kế hoạch gieo trồng khoảng 100 ha, trong đó cấy lúa 20 ha, trồng ngô gần 50 ha và các loại cây hoa màu. Để đảm bảo cho sản xuất vụ xuân đạt kết quả, ngay từ đầu tháng 1/2019, UBND xã chỉ đạo các thôn và người dân ra quân đầu xuân nạo vét kênh mương thủy lợi, làm giao thông nội đồng, làm đất,… Đến nay, các thôn huy động được trên 630 công lao động, đã nạo vét, phát quang gần 7.000 m kênh mương; phát quang, khơi thông rãnh đường giao thông được trên 4.000 m. Cùng với đó, nhân dân chủ động làm đất được trên 20 ha. Xã đang tích cực đôn đốc, chỉ đạo các thôn tiếp tục làm thủy lợi, làm đất, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân đảm bảo tiến độ.

Hiện nay, nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã và đang tiếp tục nạo vét kênh mương, thủy lợi, làm đường giao thông, làm đất chuẩn bị các điều kiện cho cấy lúa vụ xuân.

Để chủ động các điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2019, đạt kết quả, ngay từ tháng 1/2019 UBND huyện ban hành kế hoạch ra quân đầu xuân làm thủy lợi, đường giao thông,… Theo đó, phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực, chủ động ra quân đầu xuân. Kết quả, đến nay các xã, thị trấn đã nạo vét trên 40 km kênh mương; bê tông hóa được gần 1,6 km đường giao thông nông thôn; phát quang 92,4 km đường, san lấp mặt đường 447 m3, đào rãnh sửa chữa đường 41,8km…

Song song với đó, các đại lý giống, phân bón trên địa bàn chủ động nhập và cung ứng vật tư nông nghiệp cho bà con nông dân. Hiện, các đại lý đã nhập kho trên 300 tấn phân bón các loại; cung ứng gần 2 tấn giống lúa, ngô các loại cho bà con nông dân. Về thủy lợi, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã kiểm tra, sửa chữa toàn bộ hệ thống kênh mương, hồ đập. Hiện, các hồ đập trữ nước trên địa bàn đều đảm bảo nguồn nước cho sản xuất vụ xuân.

Bà Mông Thị Loan, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Đến thời điểm hiện nay, các xã, thị trấn đã làm đất được khoảng 500 ha, trồng được 100 ha ngô. Thời gian tiếp theo, phòng sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc bà con nông dân tích cực sản xuất vụ xuân. Dự kiến, vụ xuân sẽ cấy lúa xong trong khoảng từ trung tuần cuối tháng 2 Âm lịch đến trung tuần đầu tháng 3 Âm lịch.

ĐỖ HOẠT