Thứ bảy, 20/07/2019

Tăng gấp đôi hạn mức và thời gian vay: Tạo cơ hội cho người nghèo đầu tư phát triển sản xuất

(LSO) – Từ ngày 1/3/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSCXH) nâng mức vay đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, với thời hạn vay tối đa lên đến 10 năm. Như vậy, cả hạn mức và thời gian cho vay đối với hộ nghèo đều tăng gấp đôi, đây được xem là cơ hội giúp người nghèo, có vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngày 22/2/2019, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam ban hành Công văn số 866/NHCS-TDNN về việc nâng mức vay và thời hạn cho vay tối đa. Theo đó, nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay mà không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo lên 10 năm. Qua đó, mở ra cơ hội lớn cho người nghèo đầu tư phát triển sản xuất.

Cán bộ NHCSXH huyện Lộc Bình, tổ chức hội, tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ dân đầu tư phát triển rừng thông

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện tốt chính sách trên, ngay sau khi trung ương có văn bản hướng dẫn, NHCSXH tỉnh đã báo cáo Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh, đồng thời tham mưu cho ban đại diện ban hành văn bản chỉ đạo đến ban đại diện HĐQT các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác… Về phía chi nhánh đã chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo.

Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay tại NHCSXH huyện Lộc Bình là trên 348 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo là chương trình có dư nợ lớn nhất. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 19,24 % do đó nhu cầu vay vốn của người dân rất lớn. Việc thay đổi về hạn mức và thời gian tăng lên gấp đôi của NHCSXH là cơ hội để người nghèo đầu tư phát triển sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Mai Sao, Giám đốc NHCSXH huyện Lộc Bình cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phòng giao dịch chủ động tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo đến các xã, thị trấn. Trong các buổi giao dịch tại xã, chúng tôi trao đổi với chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tổ chức hội; tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được. Khi triển khai, thực hiện bình xét cho vay theo đúng quy trình, công khai, minh bạch, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Tính riêng từ khi triển khai nâng mức vay đến nay, đơn vị giải ngân được gần 4,5 tỷ đồng cho 45 hộ nghèo vay.

Với sự tích cực, chủ động của các phòng giao dịch trong triển khai, thực hiện, người dân đã nắm bắt được chính sách mới, nguồn vốn được giải ngân kịp thời đến hộ nghèo. Trong toàn tỉnh, hiện có hơn 23.000 hộ nghèo được sử dụng vốn, với tổng dư nợ vốn trên 930 tỷ đồng, trong đó số vốn giải ngân mới 3 tháng đầu năm 2019 là 38,6 tỷ đồng.

Song song với nguồn vốn cho hộ nghèo, NHCSXH còn thực hiện giải ngân kịp thời chương trình vốn cho vay đối với hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, 3 tháng đầu năm 2019, chi nhánh giải ngân được hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 3, khi nâng mức vay và thời hạn vay với hộ nghèo, nhiều hộ đã làm hồ sơ xin vay vốn để kịp thời đầu tư phát triển sản xuất.

Gia đình ông Phạm Minh Phú, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình thuộc diện hộ nghèo. Năm 2015, ông tham gia tổ tiết kiệm vay vốn và được vay 50 triệu đồng vốn chương trình cho vay hộ nghèo để trồng thông. Ông Phú chia sẻ: Do số vốn ít nên gia đình tôi chỉ trồng được hơn 1 ha. Hiện nay, số tiền được tăng lên gấp đôi, tôi đã quyết định làm hồ sơ vay vốn 100 triệu đồng. Nhờ được vay số tiền đó, gia đình có vốn để chăm sóc rừng thông và mở rộng diện tích rừng của gia đình lên 5 ha.

“Việc nâng mức vay và thời hạn cho vay tối đa nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh của các đối tượng vay vốn và phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, thoát nghèo bền vững trên địa bàn” – Ông Phạm Mạnh Hà, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh khẳng định.

KIM HUYÊN