Thứ năm, 18/07/2019
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng:

Phải hoàn thành trong năm 2019

LSO-Sáng nay (2/4), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II và giai đoạn III), thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa
công tác thi công dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng

Theo báo cáo của chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 7/8/2008 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II), thành phố Lạng Sơn có tuyến công trình bờ trái dài 1.950,46 m, bờ phải dài 1.716,08 m. Tổng mức đầu tư dự án là 114.097 triệu đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện để đồng bộ dự án Công viên bờ sông, dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn II) được UBND tỉnh điều chỉnh vào ngày 29/6/2016 (Quyết định số 1064/QĐ-UBND). Theo đó, tổng chiều dài sau điều chỉnh là 3.429,5 m. Tổng mức đầu tư của dự án điều chỉnh là 147.987 triệu đồng.

Kể từ khi triển khai đến nay đã thi công hoàn thành 904,5 m thuộc các gói thầu của đợt 1 và đợt 2 của dự án; đang triển khai tiếp đợt 3 và đợt 4 (gói thầu đợt 3 và đợt 4 có chiều dài tuyến bờ kè phải là 2.050 m). Đến thời điểm hiện tại, đối với gói thầu đợt 3 (giai đoạn II), khối lượng thi công xây lắp đạt 80% kế hoạch; gói thầu 4 (giai đoạn II) đang tiến hành triển khai thi công được 280 m chiều dài chân kè, khối lượng xây lắp đạt 14% kế hoạch.

Còn đối với dự án Kè bảo vệ bở sông Kỳ Cùng (giai đoạn III), thành phố Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 và được điều chỉnh tại Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 với tổng chiều dài 4.198 m, trong đó chiều dài kè chính hai bên bờ là 3.952,5 m và 4 nhánh suối dài 245,5 m. Tổng mức đầu tư là 288.257,6 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ triển khai thi công xong chân kè bờ trái toàn tuyến với chiều dài 1.986,4 m. Còn kè bờ phải cũng đã thi công 755 m chân kè, đang tiếp tục thi công mái kè. Tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt hơn 54% kế hoạch.

Về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đến thời điểm hiện tại, thành phố Lạng Sơn thu hồi được 36.300 m2 (giai đoạn II) và 17.800 m2 (giai đoạn III) để thực hiện dự án. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân không nhận đền bù và bàn giao mặt bằng, điều này ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng, cũng như tiến độ thi công dự án.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
với chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành liên quan

Qua kiểm tra thực địa và làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Kế hoạch thực hiện dự án đã phải gia hạn 3 lần nhưng đến thời điểm này tiến độ thực hiện dự án vẫn rất chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do chủ đầu tư chưa chủ động tháo gỡ những vướng mắc, chưa đôn đốc các nhà thầu và chưa chủ động trong phối hợp với các ngành liên quan; năng lực thi công của một số nhà thầu yếu; công tác giải phóng mặt bằng của thành phố chậm…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chậm nhất đến cuối năm 2019, dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng phải hoàn thành. Trong giải phóng mặt bằng, thành phố phải xử lý dứt điểm những hộ chưa bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 4; chậm nhất đến ngày 30/6 phải thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực từ bến xe chợ Đông Kinh đến chân cầu Đông Kinh để triển khai thi công.

Chủ đầu tư cần nâng cao năng lực quản lý; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm tiến độ, không chấp hành chỉ đạo của chủ đầu tư. Cùng đó, khẩn trương hoàn thành các thủ tục bổ sung hồ sơ điều chỉnh dự án…

Còn về phía các nhà thầu, ngay từ đầu tháng 4 này, cần tập trung cao độ về máy móc, nhân lực, vật liệu… để đẩy nhanh tiến độ thi công; các nhà thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công để chủ đầu tư nắm bắt và giám sát thực hiện. Đối với những nhà thầu không đủ năng lực thi công, sẽ xem xét cho dừng thi công và thay thế bằng nhà thầu khác.

TRÍ DŨNG