Thứ ba, 23/07/2019

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Đoàn tư vấn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2

LSO-Chiều nay (8/4), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn tư vấn nghiên cứu khả thi về kết quả nghiên cứu khả thi dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững” (gọi tắt là dự án KfW9.2) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Dự án KfW9.2 với mục tiêu bảo vệ và tăng cường đa dạng sinh học cho các hệ sinh thái rừng, đồng thời giải quyết sinh kế cho người dân. Đối tượng hưởng lợi là cộng đồng dân cư ở vùng nông thôn và các hộ gia đình sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng và các ban quản lý rừng.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn nghiên cứu khả thi dự án, tại Lạng Sơn, dự án KfW9.2 với tổng nguồn vốn thực hiện dự án 5,155 triệu euro, gồm 2 hợp phần: hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng Hữu Liên (thuộc các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan, Chi Lăng); hợp phần quản lý rừng trồng thông. Đối với hợp phần quản lý rừng trồng thông, đến nay đoàn công tác đã khảo sát và xác định dự án phù hợp triển khai tại 3 huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập với tổng diện tích thực hiện là 7.500 ha.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã thảo luận các nội dung để đảm bảo thực hiện dự án đạt hiệu quả, như: vấn đề về nguồn vốn thực hiện dự án, cán bộ thực hiện dự án, diện tích rừng của hộ dân thuộc vùng dự án phải có sổ bìa đỏ…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp các ý kiến của đoàn tư vấn, trong đó nhấn mạnh: Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai tại tỉnh.


Trưởng đoàn tư vấn nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2 ký biên bản ghi nhớ
với lãnh đạo UBND tỉnh

Tiếp đó, lãnh đạo UBND tỉnh và đoàn tư vấn nghiên cứu khả thi dự án đã ký biên bản ghi nhớ chung. Nếu được Chính phủ đồng ý, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2021 – 2026.

ĐỖ HOẠT - KHÁNH LY