Thứ ba, 23/07/2019

Gắn biển và hòm thư tiếp nhận đơn thư của người tiêu dùng

LSO-Sáng nay (15/4), Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn phối hợp với Công ty Cổ phần chợ Lạng Sơn tổ chức gắn biển hướng dẫn và hòm thư tiếp nhận đơn thư khiếu nại của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và tiêu dùng tại các chợ: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Chi Lăng và Giếng Vuông.


Lãnh đạo Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và
lãnh đạo Công ty Chợ Lạng Sơn thực hiện nghi thức ra mắt lễ gắn biển
và hòm thư tại chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Việc gắn biển và lắp đặt hòm thư tại các chợ trên địa bàn thành phố là một động thái tích cực của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn trong việc tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động của người tiêu dùng.

Khi có đơn, thư, ý kiến phản ánh, Văn phòng Giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện trách nhiệm xem xét giải quyết khiếu nại, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Được biết, trong thời gian tới, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng sẽ phát triển mạng lưới hòm thư tới tất cả các chợ tại các huyện để tiếp nhận đơn, thư của người tiêu dùng.

TRANG NINH