Thứ tư,  21/08/2019

Họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

LSO-Chiều 16/4/2019, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh (NHCSXH) họp quý I/2019. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban đại diện
HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Trong 3 tháng đầu năm 2019, tổng nguồn vốn ngân hàng huy động là 334.687 triệu đồng, tăng 24.139 triệu đồng so với năm 2018. Về cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi, doanh số cho vay là 241.485 triệu đồng với 5.776 lượt hộ được vay; doanh số thu nợ đạt 169.069 triệu đồng.

Tổng dư nợ cho vay 15 chương trình tín dụng là 2.793.851 triệu đồng, tăng 71.826 triệu đồng so với năm 2018, hoàn thành 51,4% kế hoạch được giao năm 2019. Trong đó, tăng trưởng dư nợ tập trung vào các chương trình: hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được. Nhìn lại những mặt còn hạn chế và đề ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hoạt động của Ban đại diện trong quý II/2019.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi đến đối tượng thụ hưởng để người dân hiểu và vay vốn kịp thời; thực hiện có hiệu quả một số giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019…

KIM HUYÊN