Thứ tư,  12/08/2020
Điện lực thành phố Lạng Sơn

Thực hiện đạt chuẩn tiêu chí điện

LSO- Hiện nay, Điện lực thành phố Lạng Sơn quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, (từ ngày 1/1/2019, Điện lực Cao Lộc sáp nhập với Điện lực thành phố). Thời gian qua, điện lực tập trung các giải pháp nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống điện, từ đó từng bước hoàn thành tiêu chí điện của các xã, nhất là các xã trên địa bàn huyện Cao Lộc. Qua đó, góp phần đưa các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.


Nhân viên Điện lực thành phố kéo mới đường dây hạ thế
tại xã Tân Thành (huyện Cao Lộc)

Trước đây, lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Cao Lộc chủ yếu do nhân dân tự kéo đã lâu nên xuống cấp trầm trọng; nhiều chỗ cuối nguồn trạm biến áp, nguồn điện yếu, chập chờn… Đặc biệt, chưa có xã nào đạt tiêu chí điện theo chuẩn NTM. Để khắc phục tình trạng trên, Điện lực Cao Lộc đã khảo sát toàn bộ hiện trạng hệ thống lưới điện được bàn giao trên địa bàn; phối hợp với phòng chuyên môn huyện, UBND các xã đánh giá, rà soát, lập kế hoạch từng bước đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới nhiều trạm biến áp, đường dây phù hợp với quy hoạch của huyện. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng điện và hoàn thành tiêu chí điện tại các xã.

Từ năm 2010 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Điện lực Cao Lộc đã thay thế, sửa chữa, xây dựng mới hàng trăm km đường dây, cột, trạm biến áp. Tính riêng năm 2018, đã cải tạo, thay mới lưới điện nông thôn với khối lượng gần 100 km đường dây, cột trên địa bàn các xã: Thụy Hùng, Tân Thành, Yên Trạch, Thạch Đạn, Thanh Lòa, Cao Lâu; thí nghiệm định kỳ 45 trạm biến áp…

Ông Vũ Đình Toản, Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Điện lực Cao Lộc sáp nhập với Điện lực thành phố, đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tiêu chí điện đối với các xã. Bởi, nguồn lực về con người, vật tư, nguồn vốn sẽ tăng hơn so với riêng Điện lực Cao Lộc như trước đây. Hiện cả 3 xã của thành phố đều đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới được tập trung vào các xã của huyện Cao Lộc. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới – thực hiện tiêu chí điện trên địa bàn huyện Cao Lộc, Điện lực tiếp tục thực hiện các giải pháp. Trong đó, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, xã để xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống điện cho phù hợp, theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Qua đó, nâng cao chất lượng điện nông thôn, đưa các xã từng bước đạt chuẩn tiêu chí điện.

Năm 2019, huyện Cao Lộc phấn đấu đưa xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với tiêu chí điện chưa đạt, hiện Điện lực thành phố đã khảo sát, lập xong phương án đầu tư 2,3 km đường dây hạ thế và 77 cột điện. Để thực hiện hoàn thành khối lượng trên, Điện lực  thành phố sử dụng nguồn vốn sửa chữa thường xuyên để thực hiện. Ông Vũ Đình Toản, Phó Giám đốc Điện lực  thành phố cho biết thêm: Với tiến độ như hiện nay, dự kiến từ cuối tháng 4 đến tháng 6/2019, đơn vị sẽ thi công xong khối lượng đường dây, cột tại xã Tân Thành. Qua đó, đưa xã đạt chuẩn tiêu chí điện.

Song song với thực hiện tại xã điểm nông thôn mới năm 2019, Điện lực thành phố tập trung đầu tư, cải tạo, làm mới hệ thống điện tại các xã khác trên địa bàn. Trong đó, đầu tư xây dựng gần 3 km đường dây hạ thế, gần 3,5 km đường dây trung thế, lắp đặt 11 trạm biến áp; sửa chữa lớn trên 13 km đường dây trung thế, 5 trạm biến áp; sửa chữa thường xuyên gần 9 km đường dây hạ thế, gần 200 cột điện các loại…

Với sự nỗ lực trên, hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Lộc có 14/21 xã đạt tiêu chí điện; 16 xã đạt tiêu chuẩn 4.1 (đạt tiêu chuẩn ngành điện về hệ thống lưới điện); 19/21 xã đạt tiêu chuẩn 4.2 (đạt tỷ lệ 95% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn).

 ĐỖ HOẠT