Thứ tư,  03/06/2020
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

Chú trọng công tác phối hợp

LSO-Dựa trên thực tế hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, trong gần 1 năm qua, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã phối hợp với một số cơ quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả một số chương trình phối hợp nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.


Lắp đặt hòm thư tiếp nhận đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng
bị xâm phạm tại chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Thực hiện đề án “nghiên cứu triển khai chương trình các hoạt động công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn giai đoạn 2018 – 2020” của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 998 ngày 30/5/2018, theo đó, một trong những nội dung hội cần thực hiện đó là tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước triển khai có hiệu quả công tác: phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao kiến thức tự bảo vệ của người tiêu dùng, đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo bị xâm hại phát sinh trong quá trình mua sắm tiêu dùng, dịch vụ nếu có từ người tiêu dùng.

Sau gần 1 năm thực hiện chương trình công tác phối hợp triển khai các nhiệm vụ giữa Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan quản lý nhà nước bước đầu có hiệu quả. Các đơn vị đã thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về hoạt động tiêu dùng, diễn biến thị trường hàng hóa, dịch vụ diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và cung cấp tài liệu pháp luật mới nhằm bổ sung kiến thức cho các hội viên Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền của người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

Trong quý IV/2018 và quý I/2019, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về cách nhận biết mã số, mã vạch trên sản phẩm hàng hóa khi tham gia mua sắm phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho gần 100 hội viên người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Ngoài ra, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thành lập tổ công tác, thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng sản phẩm phân bón tại thị trường 3 huyện: Lộc Bình, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn. Kết quả, tổ đã lấy 6 mẫu phân bón gửi các cơ quan chức năng thử nghiệm chất lượng, kết quả cho thấy có 3/6 mẫu đạt yêu cầu về chất lượng và 3/6 mẫu không đạt chất lượng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Ngay sau đó, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức một lớp tập huấn cho nông dân trên địa bàn huyện Cao Lộc. Mục đích là để thông báo kết quả khảo sát, đồng thời hướng dẫn và nâng cao kiến thức cho người nông dân trong quá trình lựa chọn và sử dụng phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Trần Quốc Anh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Sau gần 1 năm thực hiện chương trình phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong việc hiện thực hóa các nội dung của đề án nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng giữa Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan quản lý nhà nước; trong đó có Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng được thực hiện khá bài bản. Nhất là công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật. Bước sang năm 2019, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã thành lập văn phòng giải quyết khiếu nại và thiết lập các hòm thư tại các chợ để tiếp nhận đơn thư của người tiêu dùng. Khi ấy, các đơn thư phát sinh, chi cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý đơn thư. Qua đó, từng bước góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh; nâng cao quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ trong quá trình mua sắm và tiếp nhận dịch vụ.

TRANG NINH