Chủ nhật,  12/07/2020

Ngành thuế củng cố, nâng cao chỉ số DDCI

(LSO) – Theo bảng xếp hạng công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2018, Cục Thuế tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu.

Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh triển khai đánh giá DDCI. Theo đó, Cục Thuế tỉnh được xếp hạng là đơn vị đứng đầu trong chỉ số khảo sát sự hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể, Cục Thuế đạt 75,23 điểm, trong đó có 4/7 chỉ số xếp thứ nhất.

Tiếp đến năm 2018, chỉ số DDCI được đánh giá dựa trên kết quả khảo sát chấm điểm từ hơn 1.200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với 8 chỉ số thành phần. Theo kết quả công bố, năm 2018, một lần nữa Cục Thuế tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong 21 sở, ngành của tỉnh với 70,68 điểm. Trong đó: chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin đạt 8,35 điểm; chỉ số chi phí thời gian đạt 6,62 điểm; chỉ số chi phí không chính thức đạt 5,30 điểm; chỉ số cạnh tranh bình đẳng đạt 6,33 điểm; chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 6,98 điểm; chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đạt 7,87 điểm; chỉ số vai trò người đứng đầu đạt 6,57 điểm; chỉ số tính năng động và hiệu lực của hệ thống đạt 8,54 điểm.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người nộp thuế sử dụng thao tác hoàn thuế trên máy tính

Để có được kết quả trên là sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức người lao động của cơ quan thuế. Cục Thuế đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động thái độ phục vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân người nộp thuế; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, trong đó tỷ lệ kê khai và đăng ký nộp thuế điện tử của doanh nghiệp đạt 100%. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ người nộp thuế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế…

Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Mặc dù 2 năm liên tiếp đứng đầu chỉ số DDCI của tỉnh, tuy nhiên một số chỉ số thành phần vẫn thấp. Chính vì vậy bước sang năm 2019, ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để vừa phấn đấu giữ vị trí đứng đầu, đồng thời tập trung khắc phục cơ bản các chỉ số còn thấp điểm như: chỉ số chi phí về thời gian; chi phí không chính thức.

Để triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, các chi cục thuế triển khai thực hiện. Ví  như thực hiện chỉ số “chi phí về thời gian”, Cục Thuế giao Phòng Thanh tra thuế chủ trì, phối hợp thực hiện bằng cách lập kế hoạch chương trình thanh tra hằng năm đối với doanh nghiệp; mỗi năm doanh nghiệp chỉ phải tiếp, làm việc với một đoàn thanh tra, kiểm tra trừ trường hợp đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công vụ; xử lý nghiêm cán bộ, công chức thuế làm việc không đúng quy chế, gây phiền hà cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế…

Bằng những giải pháp cụ thể đã và đang được thực hiện như vậy, năm 2019, Cục Thuế phấn đấu chỉ số này đạt từ 7,5 điểm trở lên (năm 2018 đạt 6,62 điểm).

Cùng với chỉ số chi phí về thời gian, chỉ số chi phí không chính thức cũng đã được tập trung triển khai thực hiện bằng những giải pháp cụ thể, qua đó phấn đấu năm 2019 chỉ số này đạt từ 7 điểm trở lên. Đồng thời, Cục Thuế tập trung cải thiện điểm số các chỉ số thành phần khác để qua đó năm 2019, Cục Thuế tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu chỉ số DDCI.

TÂN AN