Thứ ba,  17/09/2019

Hơn 12,5 nghìn tỷ đồng đầu tư vào TPCP trong tháng 4

 
 Ngày 2-5, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 4, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 16 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 12.576 tỷ đồng trái phiếu, giảm 11,9% so với tháng 3/2019.
Trong đó, tất cả trái phiếu huy động được là do Kho bạc Nhà nước phát hành. Tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng 4/2019 đạt 67,9%. Khối lượng đặt thầu của tháng 4 gấp 2 lần khối lượng gọi thầu.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 4,05%/năm, 10 năm là 4,72%/năm, 15 năm là 5,06%/năm, 20 năm trong khoảng 5,69-5,70%/năm, 30 năm là 5,80%/năm. So với tháng 3/2019, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tăng trên kỳ hạn 20 năm và giữ nguyên tại các kỳ hạn còn lại.

STT Kỳ hạn
trái phiếu
Số đợt
đấu thầu
Giá trị gọi thầu Giá trị đăng ký Giá trị trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS
trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 2 1.000.000.000.000 2.601.000.000.000 0 3,8 – 4,6 0 – 0
2 7 Năm 2 1.000.000.000.000 1.801.000.000.000 200.000.000.000 4,05 – 5,05 4,05 – 4,05
3 10 Năm 4 6.750.000.000.000 15.990.000.000.000 4.940.000.000.000 4,7 – 5,1 4,72 – 4,72
4 15 Năm 4 7.500.000.000.000 12.565.000.000.000 6.400.000.000.000 5,06 – 5,5 5,06 – 5,06
5 20 Năm 3 1.750.000.000.000 4.706.000.000.000 836.000.000.000 5,6 – 6,3 5,69 – 5,7
6 30 Năm 1 500.000.000.000 750.000.000.000 200.000.000.000 5,85 – 6,5 5,85 – 5,85
Tổng 16 18.500.000.000.000 38.413.000.000.000 12.576.000.000.000

 

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 4/2019, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 7 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 77,2 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% về giá trị so với tháng 3/2019. Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 979 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 98,4 nghìn tỷ đồng, giảm 16,6% về giá trị so với tháng 3/2019.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng. Không có giao dịch repos của NĐTNN.

Theo Nhandan