Chủ nhật,  20/10/2019

Lộc Bình: Đồng bộ các giải pháp tăng thu

(LSO) – Hơn 4 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đạt trên 55% dự toán. Có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp đồng bộ để tăng thu được huyện tập trung triển khai thực hiện.

Để nâng cao hiệu quả chống thất thu, chỉ riêng ngành thuế bắt tay vào thực hiện là không đủ. Xác định rõ như vậy nên ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện Lộc Bình đã xây dựng kế hoạch thu, chống thất thu ngân sách cụ thể, trong đó phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan. Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý thu, đặc biệt là  chống thất thu ngân sách ở các lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, vận tải, san lấp mặt bằng…

Cán bộ Chi cục thuế huyện Lộc Bình rà soát các khoản thu ngân sách trên địa bàn

Từ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình đã triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp thu ngân sách cụ thể, đặc biệt là trong công tác chống thất thu. Qua đó từ đầu năm đến nay, công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt được một số kết quả tích cực. Nổi bật như trong hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân đã thu được 11 xe với số tiền gần 26 triệu đồng; thu từ hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân được 19 hộ với số tiền gần 100 triệu đồng, tăng 13 hộ và số thuế tăng gần 70 triệu đồng so với cùng kỳ; thu được 15 hộ liên quan đến hoạt động san lấp mặt bằng với số tiền thuế thu được trên 60 triệu đồng; đưa vào quản lý thêm 15 hộ kinh doanh với số thuế tăng thu trong 1 tháng trên 4,2 triệu đồng…

Mặc dù số thuế thu được từ công tác chống thất thu chưa cao so với tổng dự toán, tuy nhiên từ kết quả chống thất thu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế trên địa bàn.

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, với vai trò là cơ quan thường trực trong công tác thu ngân sách, Chi cục thuế huyện Lộc Bình đã khẩn trương bắt tay vào triển khai công tác quản lý thu ngay từ những tháng đầu năm. Ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện cho biết: Công tác quản lý thuế theo chức năng được đơn vị triển khai đồng bộ, thường xuyên và đã đạt được những kết quả tích cực. Ví dụ như trong công tác quản lý nợ thuế. Tính đến hết tháng 3/2019, tổng nợ thuế trên địa bàn trên 1,2 tỷ đồng. Để quản lý và thu hồi nợ, chi cục triển khai các giải pháp như gọi điện thoại đôn đốc nợ 23 lượt người nộp thuế, thu được 31,5 triệu đồng; thông báo đến 11 doanh nghiệp và thu được 282 triệu đồng/7 doanh nghiệp…Với kết quả thu nợ như vậy thì dự kiến hết năm, số nợ thuế sẽ không vượt quá chỉ tiêu nợ (dưới 5%).

Cùng với quản lý nợ thuế, các công tác quản lý thuế khác cũng được triển khai một cách thường xuyên, hiệu quả. Trong đó tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai bằng nhiều hình thức như: đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thuế với người nộp thuế; giải đáp qua điện thoại; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ kê khai, kế toán thuế tiếp tục được triển khai, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; công tác kiểm tra thuế được thực hiện theo đúng kế hoạch, đến nay đã truy thu và phạt sau kiểm tra được gần 33,5 triệu đồng…

Từ sự chỉ đạo sát sao của UBND huyện, sự chủ động triển khai giải pháp đồng bộ của cơ quan thuế đã góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn. Qua 4 tháng đầu năm, tổng thu nội địa được gần 35,5 tỷ đồng, bằng 55,71% dự toán, tăng 41,16% so với cùng kỳ năm 2018. Với kết quả như vậy, cộng với những giải pháp quản lý thu cụ thể đã và đang được triển khai thực hiện, hy vọng năm 2019, Lộc Bình sẽ thu vượt cao dự toán được giao.

ĐÌNH QUYẾT