Thứ ba,  17/09/2019

Thường trực HĐND tỉnh giám sát các dự án trọng điểm giai đoạn 2016 – 2018

LSO-Ngày 9/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn thực hiện giám sát tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 -2018.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018, UBND tỉnh đã lựa chọn 17 dự án trọng điểm, gồm: 11 dự án giao thông, 2 dự án giải phóng mặt bằng, 2 dự án công trình dân dụng, 1 dự án hỗn hợp và 1 dự án cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Trong đó 14 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh quản lý, 1 dự án trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh và 2 dự án ngoài ngân sách nhà nước. Tổng mức đầu tư các dự án trọng điểm là hơn 7.600 tỷ đồng, lũy kế vốn đã giao đến hết 2018 là gần 4.000 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng, quy mô tương đối lớn có sức lan tỏa và tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Về tiến độ thực hiện, đến nay có 5 dự án cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác; 8 dự án chuyển tiếp phấn đấu hoàn thành trong năm 2019, các dự án còn lại dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã đề nghị Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh làm rõ một số vấn đề như: các dự án phải điều chỉnh nhiều lần; công tác giải phóng mặt bằng chậm; năng lực quản lý dự án yếu kém của một số chủ đầu tư; xử lý tình trạng vi phạm về lập dự toán dự án trong quá trình chuẩn bị đầu tư các dự án, chỉ định thầu sai quy định; việc giải quyết đơn thư trong quá trình giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm; các chủ đầu tư; UBND các huyện và thành viên Ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh giải trình đầy đủ làm rõ những ý kiến của Đoàn giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh, sự tham gia của các huyện phục vụ chương trình giám sát. Về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm giai đoạn 2016 – 2018, UBND tỉnh lựa chọn 17 dự án trọng điểm là đúng đắn và thực tiễn, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo điều hành quản lý các dự án trọng điểm quyết liệt, trách nhiệm và cơ bản thực hiện đúng theo đúng quy định của pháp luật.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo: Cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý dự án cả về tiến độ và chất lượng, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; loại bỏ các đơn vị tư vấn yếu kém; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu. Về phía các huyện, thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vào cuộc quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.  

TRANG NINH