Chủ nhật,  23/02/2020
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

LSO-Trong những năm qua, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên, người dân về quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng. Công tác phổ biến pháp luật đã, đang từng bước đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.


Các đại biểu dự lễ gắn biển hòm thư tiếp nhận đơn thư bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng tại chợ Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Hằng năm, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn xây dựng kế hoạch, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo của UBND tỉnh về lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn cho biết: Mục tiêu của Hội trong việc đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm giúp cho người dân hiểu được quyền được nhà nước bảo vệ và tự bảo vệ mình trong quá trình mua sắm hàng hóa, dịch vụ trên thị trường phục vụ tiêu dùng. Bởi có một thực tế là rất nhiều người dân chưa biết được các quyền này hoặc có biết nhưng ý thức đấu tranh tự bảo vệ chưa cao dẫn đến thiệt thòi khi mua sắm, sử dụng dịch vụ tiêu dùng. Đây là  nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao cho hội triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020.

Vì vậy, trong thời gian qua, hội đã phối hợp với nhiều đơn vị liên quan xây dựng các tài liệu, đề cương tuyên truyền phù hợp với thực tế. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội trực thuộc đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, phát huy nhân tố tích cực của từng hội viên trong việc đưa kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào đời sống xã hội.

Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm nay, hội tổ chức được 13 lớp tập huấn nâng cao kiến thức kết hợp tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút trên 1.200 lượt người tham gia. Nội dung chính của các buổi tập huấn kết hợp tuyên truyền tập trung vào giới thiệu các quyền của người tiêu dùng, hướng dẫn các biện pháp tự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cung cấp địa chỉ, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cách nhận biết hàng thật, hàng giả, mã vạch…

Bà Đinh Thị Hảo, trú tại tổ 4, khối 4, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Mặc dù tôi là người buôn bán nhưng trước đây nhận thức về quyền của mình khi tham gia tiêu dùng và kiến thức về hàng hóa còn rất hạn chế. Tuy nhiên, từ năm 2016, khi trở thành hội viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi được tiếp xúc nhiều với các tài liệu, Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, kiến thức về lĩnh vực này của tôi được nâng cao. Đặc biệt là nhận thức về mã vạch, mã số mặt hàng thực phẩm liên quan đến sức khỏe được cải thiện rõ rệt.

Đầu năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 30 –CT/TW ngày 22/1/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã tập trung quán triệt chỉ thị tới tất cả các chi hội trực thuộc. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng  tổ chức các lớp tập huấn gắn với tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan như: Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật An toàn thực phẩm… nhằm nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng trong toàn tỉnh.

Được biết, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 10/2019, Hội sẽ tổ chức các lớp tập huấn kết hợp tuyên truyền tại các huyện: Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn và các trường cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hội tập trung thành lập mới các chi hội cơ sở cấp huyện để thực hiện tốt hơn công tác phát triển hội viên gắn với tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TRANG NINH