Thứ bảy,  19/10/2019

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

LSO-Sáng nay (16/5), tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Văn Quan tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019.


Các đại biểu trồng cây hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (từ ngày 15/4 – 5/6) năm 2019 được phát động với chủ đề: “Cấp nước an toàn vì sức khỏe cộng đồng” nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm và sự tham gia của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư; các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền trong việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sạch; sử dụng hiệu quả các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình, dự án nước sạch. Qua đó, đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh xây dựng được 79.021 công trình cấp nước phân tán các loại; 370 công trình cấp nước tập trung; 91,4 % số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 51,5% đạt quy chuẩn quốc gia; 58,4% hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh; 41,3% hộ dân chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh; 87,4% trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh; 79,2% trạm y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

Trong tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và thời gian tiếp theo, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về việc giữ gìn bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh xã hội hóa để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nước sạch và công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; tổ chức tốt thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt…

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, người dân đã trồng 200 cây lát hoa; tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 trên địa bàn.

ĐỖ HOẠT