Thứ hai,  19/08/2019

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

LSO-Sáng nay (16/5), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ. Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc rà soát các văn bản có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với các quy định của luật; hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công…

Tuy nhiên, việc thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như: một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết; tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm; một số Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công; một số quy định được ban hành chưa thực sự đảm bảo đáp ứng với thực tiễn…

Đối với Lạng Sơn, qua hơn 1 năm thực hiện luật và các văn bản quy định, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; tình trạng lãng phí, thất thoát dần được khắc phục, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công từng bước được hoàn chỉnh. Ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị dần được nâng cao.

Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu ý kiến, đưa ra những vướng mắc, hạn chế trong quá trình áp dụng luật và giải pháp khắc phục để Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày một phù hợp và hiệu quả hơn với thực tiễn.

ANH DŨNG