Thứ bảy,  29/02/2020

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh

LSO-Chiều nay (22/5), UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với UBND phường Đông Kinh công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500.


Các hộ dân, cán bộ phường Đông Kinh nghiên cứu, quan tâm tới quy hoạch

Tại hội nghị, Phòng Quản lý đô thị thành phố công bố Quyết định số 694, ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh. Theo đó, vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch cục bộ thuộc thửa đất số 472, tờ bản đồ số 36 và thửa đất số 249, tờ bản đồ số 42, tại khối 9 phường Đông Kinh.

Diện tích điều chỉnh là 5.581 m2, với các nội dung điều chỉnh cụ thể như: điều chỉnh cục bộ với diện tích 415 m2 đất xen cấy; diện tích 109 m2 đất giao thông thành đất dịch vụ hỗn hợp; diện tích 524 m2 điều chỉnh một phần diện tích khoảng 121 m2 đất giao thông còn lại vào diện tích lô đất ở hỗn hợp với tầng cao xây dựng tối đa là 12 tầng.

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn tỷ lệ 1/500 được công bố công khai tại UBND phường Đông Kinh và khu dân cư khối 9, để nhân dân biết giám sát và các tổ chức cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch. 

TRANG NINH