Thứ bảy,  16/11/2019

Bình Gia vượt khó tăng thu

(LSO) – Bằng những giải pháp đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan đã giúp công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Bình Gia có nhiều chuyển biến tích cực.

     Chống thất thu

Nguồn thu mới phát sinh không nhiều, chính vì vậy, để đảm bảo thu đạt và phấn đấu vượt dự toán đề ra, những năm gần đây, công tác chống thất thu ngân sách luôn được Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện Bình Gia quan tâm sát sao. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác thu, chống thất thu ngân sách, qua đó không chỉ góp phần tăng thu mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp ngân sách của người nộp thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Bình Gia rà soát các khoản thu trên địa bàn

Trường hợp chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân là một ví dụ. Cách đây chỉ một vài năm về trước, số thu từ khu vực này gần như bằng 0. Để chống thất thu trong lĩnh vực này, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện rà soát các chủ thầu đang thi công trên địa bàn để đôn đốc kê khai nộp thuế; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tuyên truyền trực tiếp tại các xã, thị trấn… Kết quả, gần 5 tháng đầu năm 2019, cơ quan thuế đã thu thuế 20 công trình với số thuế gần 40 triệu đồng.

Cùng với chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, qua 5 tháng đầu năm 2019, công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn huyện còn đạt được những kết quả tích cực ở các lĩnh vực: xây dựng cơ bản vãng lai, kinh doanh xăng dầu, vận tải, sơ chế sản xuất gỗ rừng trồng, kinh doanh nông, lâm sản… thu được gần 400 triệu đồng.

     Nỗ lực tăng thu

Cùng với chống thất thu ngân sách, công tác quản lý thu tiếp tục được cơ quan thuế triển khai thường xuyên, đồng bộ. Với nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, ổn định nên công tác quản lý thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh luôn được Chi cục Thuế huyện tập trung thực hiện.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Gia cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có 384 hộ kinh doanh lập bộ quản lý thu thuế; 36 doanh nghiệp đang hoạt động. Để nâng cao hiệu quả thu từ khu vực này, công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế được triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền di động, tuyên truyền tại cơ quan thuế, đối thoại trực tiếp với 82 người nộp thuế; giải đáp hàng chục lượt thắc mắc của người nộp thuế qua điện thoại… Cùng với đó, đơn vị thực hiện tốt công tác hỗ trợ kê khai, nộp thuế điện tử (100% doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử); quản lý nợ thuế (gọi điện đôn đốc gần 250 lượt; ban hành 53 thông báo); công văn xác minh hóa đơn 2 đơn vị). Qua đó, 5 tháng đầu năm 2019, thu từ khu vực này được 4.772 triệu đồng, đạt 62,8% dự toán và tăng 19,4% so với cùng kỳ, trong đó, thu từ doanh nghiệp được 3.647 triệu đồng, thu từ hộ kinh doanh cá thể được 1.125 triệu đồng.

Qua 5 tháng đầu năm 2019, tổng thu nội địa tính cân đối trên địa bàn huyện được 11.317 triệu đồng, bằng 55,7% dự toán pháp lệnh và tăng 29,4% so với cùng kỳ. Từ kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm và những giải pháp quản lý thuế đã và đang được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hy vọng năm 2019, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Bình Gia tiếp tục đạt và vượt dự toán đề ra.

TÂN AN