Thứ năm,  12/12/2019

Nhập siêu 548 triệu USD hàng hóa

Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện trong 5 tháng năm 2019 nhập siêu 548 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 13,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 12,73 tỷ USD.

Nhập siêu 548 triệu USD hàng hóa

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 30,33 tỷ USD, tăng 11,6%, chiếm 30,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 70,41 tỷ USD, tăng 4,7%, chiếm 69,9% (tỷ trọng giảm 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Trong 5 tháng có 19 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm 84,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 19,9 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 12,3 tỷ USD; hàng dệt may đạt 12,1 tỷ USD; giày dép đạt 7,1 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,8 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4 tỷ USD, tăng mạnh hơn 18%; ….

Cũng trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hơn 101 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 43,61 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 57,67 tỷ USD, tăng 6,9%.

Trong 5 tháng có 21 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá hơn một tỷ USD, chiếm tỷ trọng 80,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hoa Kỳ và Trung Quốc dẫn đầu
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22,6 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường EU đạt 17,3 tỷ USD, tăng 1,9%. Trung Quốc đạt 13,4 tỷ USD, giảm 2,6%. Thị trường ASEAN đạt 10,6 tỷ USD, tăng 5,2%. Hàn Quốc đạt 7,9 tỷ USD, tăng 8,9%. Nhật Bản đạt 7,7 tỷ USD, tăng 4,4%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 29,6 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 82,8%. Tiếp theo là Hàn Quốc đạt 19,2 tỷ USD. Thị trường ASEAN đạt 13,9 tỷ USD, tăng 9,3%. Nhật Bản đạt 7,4 tỷ USD. Hoa Kỳ đạt 5,8 tỷ USD, tăng 23,6%, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện tăng 44,3%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng 31,1%, bông tăng 17,3%. Thị trường EU đạt 5,7 tỷ USD, tăng 8,2%, trong đó đáng chú ý ô tô nguyên chiếc tăng hơn 396%; thức ăn gia súc tăng 91%.

Theo Nhandan