Thứ ba,  25/02/2020

Xếp ngạch, bậc lương cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Việc xếp ngạch, bậc lương của cán bộ, công chức từ 1/7/2019 sẽ được thực hiện theo Thông tư 03/2019/TT-BNV.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

tien luong can bo, cong chuc tu 1/7/2019 hinh 1
tien luong can bo, cong chuc tu 1/7/2019 hinh 2
tien luong can bo, cong chuc tu 1/7/2019 hinh 3

Thông tư 03/2019/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019./.

Theo VOV