Thứ bảy,  14/12/2019

Bội thu ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Tính đến thời điểm 15-5-2019, thu ngân sách Nhà nước đã vượt chi khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng, trong đó tổng thu đạt 553,5 nghìn tỷ đồng và tổng chi ngân sách đạt 486,9 nghìn tỷ đồng.

Bội thu ngân sách hơn 66 nghìn tỷ đồng

Thu thuế xuất nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ năm trước.

 

Hà Nội là một trong những địa phương có số thu ngân sách lớn nhất cả nước. Ông Mai Sơn, Cục Trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cho rằng: “Cốt lõi của công tác thu ngân sách đó là sự tăng trưởng của hoạt động sản xuất, kinh doanh”. Và để đạt được kết quả như vậy là nhờ công tác điều hành đúng hướng và có hiệu quả của Chính phủ.
Theo Tổng cục Thống kê, việc bội thu ngân sách là nhờ khu vực sản xuất kinh doanh và tăng trưởng xuất nhập khẩu khả quan. Trong khi, chi ngân sách vẫn bảo đảm trả nợ, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khí, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Chính nhờ kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng khiến thu thuế xuất nhập khẩu đã tăng tới 23,5% so với năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-5-2019 ước tính đạt 553,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 447,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1%; thu từ dầu thô 21,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 60,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 77,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 94,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39%; thu thuế thu nhập cá nhân 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3%; thu tiền sử dụng đất 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,5%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-5-2019 ước tính đạt 486,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 358,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,8%; chi đầu tư phát triển 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2%; chi trả nợ lãi 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2%.

Theo Nhandan