Thứ tư,  18/09/2019

Cần đẩy nhanh thu phí không dừng tại Trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A

(LSO) – Theo kế hoạch, việc thu phí tự động không dừng thuộc làn số 3 và số 4 tại Trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A thuộc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng sẽ được triển khai thực hiện thử nghiệm và đưa vào vận hành theo quy định trong tháng 6/2019. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai thu phí tự động không dừng đối với 2 làn: số 3 và số 4 vẫn chưa thể thực hiện và đang rất chậm tiến độ so kế hoạch đặt ra.

Trạm thu phí tại km 93+160 được Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đầu tư và đưa vào vận hành từ tháng 6/2018, đây là trạm thu phí thực hiện thu theo hình thức hỗn hợp. Thực hiện lộ trình thu phí tự động không dừng theo quy định của Chính phủ, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn đã phối hợp với Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC (nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng được Bộ Giao thông – Vận tải lựa chọn) thực hiện lắp đặt thiết bị phục vụ cho hoạt động thu phí không dừng tại km 93+160. Đồng thời, thực hiện thu thử nghiệm về tính năng vận hành của hệ thống tại làn số 3 và số 4 cho kết quả các thiết bị kết nối thành công với hệ thống của VETC, việc này được hoàn thành vào cuối tháng 8/2018.

Phương tiện qua lại Trạm thu phí BOT Bắc Giang – Lạng Sơn

Như vậy, việc đầu tư thiết bị phục vụ cho hoạt động thu phí không dừng đã được đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn đã hoàn thành xong trong quý III/2018. Tiếp đó, hai bên là Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn và Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC đã đàm phán để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng, nhưng hai phía vẫn chưa thỏa thuận được các điều khoản trong hợp đồng.

Ngày đầu tháng 12/2018, Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC đã có văn bản đề nghị, tạm thời chưa cung cấp giá dịch vụ hợp đồng thu phí tự động không dừng tại trạm km 93+160 cho đến khi Bộ Giao thông – Vận tải chấp thuận phương án giá dịch vụ được trích từ doanh thu các dự án BOT và BOO.

Vì lẽ đó đến nay, các làn thu phí số 3 và số 4 vẫn chưa thể đưa vào vận hành theo đúng lộ trình của Chính phủ và UBND tỉnh đã đề ra đối với trạm thu phí km 93+160.

Để sớm đưa làn số 3 và số 4 thu phí tự động không dừng đưa vào vận hành, đồng thời đốc thúc Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn tiếp tục lắp đặt các thiết bị thu phí tự động không dừng tại các làn còn lại đưa vào vận hành trong năm 2019, Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn – đơn vị được UBND tỉnh giao là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có văn bản số 846 ngày 16/4/2019 yêu cầu các bên phải phối hợp ký kết hợp đồng, đưa 2 làn thu phí tự động không dừng số 3 và số 4 vào vận hành ngày 31/7/2019.

Ngoài ra, Công ty CP BOT Bắc Giang – Lạng Sơn khẩn trương hoàn thiện quy trình hoạt động của 2 làn số 3 và số 4 thu phí tự động không dừng theo hướng barie làn mở liên tục khi có đoàn xe nối tiếp nhau. Cùng đó, công ty lập phương án bàn giao trạm thu phí cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng theo đúng quy định tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTG ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Ông Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn cho biết: Nếu các bên gồm  Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn và Công ty TNHH thu phí tự động không dừng VETC vẫn không thỏa thuận được hợp đồng cung cấp giá dịch vụ hợp đồng thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí km 93+160, sở sẽ nghiên cứu và tham mưu cho tỉnh dừng thu phí tại Trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A.

Được biết, khi triển khai thu phí tự động không dừng sẽ giúp  các chủ phương tiện qua các trạm thu phí tiết kiệm thời gian, hạn chế được ùn tắc. Đồng thời sẽ giảm chi phí cho hoạt động thu so với phương pháp thu phí một dừng đang thực hiện và giúp cho minh bạch hóa công tác quản lý nguồn thu phí tại trạm thu phí.

CÔNG QUÂN