Chủ nhật,  05/04/2020
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Đình Lập:

Huyện cần phát huy thế mạnh kinh tế rừng

LSO-Ngày 11/6/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đình Lập về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện, ước trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn là 1.740,67 ha, đạt 66,95% kế hoạch; trồng mới 843 ha rừng, đạt 70,25% kế hoạch; công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đến nay xã điểm Bắc Lãng đã đạt 11/19 tiêu chí. Bên cạnh đó, UBND huyện đã phân bổ đầu tư 55 công trình và hỗ trợ xi măng làm thuỷ lợi nhỏ, giao thông nông thôn; tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn được 9.900 triệu đồng, đạt 65,13% dự toán tỉnh giao.

Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiện tốt. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai, đơn thư, khiếu nại của nhân dân được chỉ đạo giải quyết kịp thời; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Đình Lập vẫn còn gặp một số hạn chế như: một số chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch; tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm; bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp…

Tại buổi làm việc, bên cạnh đánh giá kết quả mà huyện Đình Lập đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đại diện các sở, ngành đã tập trung phân tích, đưa ra những giải pháp để huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Đình Lập đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế –  xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Tuy nhiên, huyện vẫn còn những hạn chế và cần có giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Lãnh đạo huyện, các phòng, ban thực hiện tốt việc nêu gương; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, không nể nang né tránh. Về phát triển kinh tế, huyện cần tập trung phát huy thế mạnh kinh tế đồi rừng; xây dựng thương hiệu các sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh tế; tiếp tục tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ sản xuất, lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp với khí hậu, đất đai; tăng cường mời gọi đầu tư; thực hiện đồng bộ giải pháp tăng thu…Bên cạnh đó huyện tổ chức các hoạt động hè cho học sinh an toàn, thiết thực; tổ chức tốt tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT; chủ động chuẩn bị điều kiện cho năm học mới; quan tâm chăm sóc sức khoẻ nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt quan tâm đến an ninh nông thôn. Huyện cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo kế hoạch của tỉnh; các sở, ban, ngành chủ động phối hợp, giúp đỡ huyện Đình Lập trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Trước đó đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại khu vực Cửa khẩu Bản Chắt.

ĐÌNH QUYẾT