Thứ năm,  12/12/2019

Chống thất thu lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân: Chuyển biến rõ nét

(LSO) – Từ chỗ thu ngân sách được rất ít từ khu vực xây dựng cơ bản tư nhân, đến nay, số thu từ lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể, qua đó, không chỉ góp phần tăng thu mà còn nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế.

     Dấu ấn thành phố

Trước đây, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn thất thu khá nhiều từ lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân. Ví như năm 2014, thành phố không thu được 382 công trình; năm 2015, không thu được 458 công trình… với số thuế thất thu lên tới hàng tỷ đồng. Ông Phạm Quang Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Lạng Sơn cho biết: Trước thực tế đó, từ cuối năm 2016, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để chống thất thu trong lĩnh vực này.

Một mặt, công tác quản lý thu, kiểm tra, rà soát được đẩy mạnh, mặt khác, thành phố chủ động học tập kinh nghiệm ở tỉnh khác. Sau đó, xây dựng và triển khai đề án chống thất thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn. Để thu từ lĩnh vực này, thành phố chia thành 2 nhóm. Đối với công trình xây dựng cơ bản ở khu vực phải xin cấp phép theo quy định, việc tính thuế, thông báo thuế được thực hiện tại bộ phận một cửa. Đối với công trình xây dựng ở khu vực không phải xin phép, các đội thuế trên địa bàn tham mưu cho UBND phường, xã thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra việc xây dựng có đúng quy định, đồng thời kết hợp thu thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Cao Lộc hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai thuế

Với sự phối hợp nhịp nhàng, cách làm rõ ràng, minh bạch, công tác chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến rõ nét. Nếu như năm 2014, thành phố mới thu được 850 triệu đồng thuế từ khu vực này thì năm 2017, thành phố thu được trên 915 hộ với số tiền thuế gần 7,5 tỷ đồng. Năm 2018, thu được gần 8 tỷ đồng/879 hộ và 5 tháng đầu năm 2019, thu được khoảng 4 tỷ đồng/449 hộ.

     Nhân rộng mô hình

Từ những chuyển biến rõ nét trong công tác chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của thành phố, các huyện khác trên địa bàn cũng đã từng bước nhân rộng được mô hình này. Tuy nhiên, với đặc thù mỗi địa bàn khác nhau nên cách thức triển khai cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng cho biết: Để triển khai chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, ngày 8/6/2017, UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án quản lý thu thuế đối với lĩnh vực này. Ở địa bàn nông thôn, phần lớn các công trình xây dựng không xin cấp phép xây dựng, từ đó, thông tin liên quan đến công trình rất khó. Chính vì vậy, để triển khai chống thất thu từ khu vực này, Chi cục Thuế huyện đã có văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp. Qua đó, công chức thuế phụ trách địa bàn phối hợp thống kê, rà soát các công trình, sau đó triển khai tuyên truyền, yêu cầu kê khai nộp thuế theo quy định. Năm 2018, trên địa bàn huyện thu được 130 công trình với số thuế thu được 370 triệu đồng, tăng 38,7% so với năm 2017 và tăng hơn rất nhiều so với những năm trước.

Cũng với cách làm tương tự Hữu Lũng, các huyện khác trên địa bàn đã xây dựng đề án, kế hoạch cụ thể để tập trung quản lý thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân. Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được tập trung đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh đã chủ động chỉ đạo các phòng chuyên môn, chi cục thuế các huyện, thành phố tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để quản lý thu tốt hơn trong lĩnh vực này.

Từ những kết quả đạt được của thành phố, nhiều huyện khác đã học tập, triển khai có hiệu quả công tác chống thất thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã thu được 1.188 công trình của các hộ với tổng số thuế thu được trên 8,1 tỷ đồng, tăng 301,5% so với năm 2016; năm 2018, thu được 1.498 công trình với số thuế trên 9,8 tỷ đồng và từ đầu năm 2019 đến giữa tháng 6/2019 đã thu được trên 550 công trình với số thuế thu được trên 4,5 tỷ đồng.


Tăng cường phối hợp chống thất thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân

(LSO) – Từ năm 2018 trở lại đây, công tác chống thất thu thuế lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tại các đô thị trung tâm các huyện. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có các cuộc trao đổi với những cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này.

Ông Lý Văn Huỳnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cao Lộc:“Nắm chắc thông tin xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn để hướng dẫn đối tượng kê khai nộp thuế”.

Trước đây, việc quản lý thuế xây dựng cơ bản tư nhân của huyện Cao Lộc gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2018 trở lại đây, khi huyện xây dựng và tổ chức thực hiện đề án chống thất thu lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, công tác quản lý nguồn thu này ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Để quản lý tốt nguồn thu này, Chi cục Thuế huyện Cao Lộc thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn, nhằm nắm chắc thông tin về nhu cầu, tình hình hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn. Từ đó, chi cục tuyên truyền về chế độ chính sách cho người nộp thuế, hướng dẫn các đối tượng kê khai nộp thuế theo đúng quy định hiện hành. Năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, chi cục đã thu được 945 triệu đồng.

Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Lộc Bình: “Thực hiện tốt quy trình cấp phép xây dựng tại bộ phận một cửa”.

Trong những năm gần đây, tại địa bàn thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na Dương và các xã dọc theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, nhu cầu xây dựng nhà ở rất lớn. Nhằm quản lý tốt hoạt động xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng và cơ chế quản lý quy hoạch đô thị, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện đã tổ chức thực hiện tốt quy trình cấp phép xây dựng tại bộ phận một cửa để giải quyết nhu cầu xây dựng của người dân gắn với công tác hậu kiểm sau cấp phép thi công công trình xây dựng. Song song với đó, phòng chủ động cung cấp thông tin về những trường hợp đã cấp phép xây dựng tới cơ quan thuế để cơ quan này nắm bắt thông tin, từ đó hướng dẫn nhà thầu thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định. Nhờ vậy, trong 2 năm trở lại đây, tình hình thất thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn huyện đã được cải thiện đáng kể. Trong năm 2018, toàn huyện thu được 325 triệu đồng tiền thuế xây dựng cơ bản tư nhân, tăng hơn 200 triệu đồng so với năm 2017; 5 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã thu được 140 triệu đồng.

Bà Triệu Thị Nga, Chủ tịch UBND thị trấn Văn Quan: “Thường xuyên rà soát nhu cầu xây dựng tại từng khu dân cư”

Trong những năm qua, dựa trên kế hoạch giao thu ngân sách hằng năm của cấp trên, thị trấn Văn Quan thường xuyên rà soát các nguồn thu, trong đó đặc biệt chú ý đến lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân. Nhằm chống thất thu đối với lĩnh vực này, thị trấn yêu cầu các trưởng khu phố thường xuyên rà soát nhu cầu xây dựng của người dân tại từng khu dân cư để nắm bắt thông tin và phối hợp với cán bộ thuế huyện hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu kê khai nộp thuế theo đúng quy định. Ngoài ra, hằng quý, Hội đồng tư vấn thuế của thị trấn đều tổ chức họp để đánh giá kết quả thu, nếu vướng mắc sẽ báo cáo cấp trên xin ý kiến xử lý. Bên cạnh đó, khi người dân có nhu cầu xây dựng nhà ở, cán bộ địa chính xây dựng của thị trấn hướng dẫn người dân đến phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện để thực hiện quy trình xin cấp phép xây dựng và thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước. Nhờ bám nắm địa bàn, thực hiện tốt cơ chế phối hợp với cơ quan thuế, lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân của thị trấn đã đạt được kết quả tích cực. Nếu như năm 2017, thị trấn chỉ thu được gần 31 triệu đồng tiền thuế xây dựng cơ bản tư nhân thì đến năm 2018, thị trấn đã thu được 87 triệu đồng và 5 tháng đầu năm 2019, đã thu được 10/21 công trình với số tiền thu được gần 26 triệu đồng.

ĐÌNH QUYẾT - CÔNG QUÂN