Thứ năm,  21/11/2019

Tăng tốc công trình kiên cố hóa trường lớp học

(LSO) – Tại văn bản số 124/TB-UBND ngày 18/3/2019 về việc thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về mốc thời gian hoàn thành các công trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2017 – 2020 chỉ rõ: trong tháng 8/2019, tất cả các công trình thuộc đề án kiên cố hóa phải cơ bản hoàn thành phục vụ năm học mới. Hiện thời gian hoàn thành đề án không còn nhiều, chủ đầu tư và các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực tăng tốc trên công trường.

Dự án đầu tư các phòng học thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh Lạng Sơn do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư xây dựng mới 308 phòng học gồm: cấp học mầm non 132 phòng học và cấp tiểu học 176 phòng; tổng mức đầu tư dự án hơn 193 tỷ đồng.

Thi công công trình kiên cố hóa trường học tại xã Hưng Vũ

Toàn dự án được chia làm 25 gói thầu, thực hiện xây mới các phòng học thay thế các phòng học đã xuống cấp tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc 10 huyện trên địa bàn tỉnh. Đây là công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong năm 2018 – 2019, dự án đã được trung ương ghi kế hoạch vốn 174 tỷ đồng/193 tỷ đồng, tương đương 90,1% tổng kế hoạch vốn của dự án. Như vậy, về nguồn vốn để thực hiện dự án là rất thuận lợi, do vậy, UBND tỉnh chỉ đạo dự án phải cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2019 để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, cũng như tăng cường cơ sở vật chất phục vụ năm học mới 2019 – 2020.

Huyện Chi Lăng có 2 xã đặc biệt khó khăn là Hữu Kiên và Vân An được đầu tư củng cố cơ sở vật chất phòng học mầm non và tiểu học bao gồm: 8 phòng học mầm non thuộc xã Hữu Kiên; 2 phòng học mầm non và 4 phòng học tiểu học xã Vân An, với tổng mức đầu tư hơn 8,2 tỷ đồng.

Các công trình được chính thức triển khai thi công từ cuối tháng 9/2018, mặc dù thời điểm cuối năm 2018 điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng các nhà thầu đã khắc phục khó khăn triển khai công trình theo đúng kế hoạch. Tại gói thầu số 8 thi công 8 phòng học mầm non xã Hữu Kiên, đơn vị thi công bố trí 30 công nhân lành nghề chia làm 4 đội thi công. Với phương châm thực hiện thi công cuốn chiếu tại từng điểm trường và tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung huy động đủ vật tư để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, điểm trường chính Trường Mầm non xã Hữu Kiên quy mô 2 tầng 4 phòng học và điểm Trường Mầm non Co Hương quy mô 2 phòng học đã hoàn thành 95% kế hoạch. Đối với 2 phòng học mầm non tại 2 điểm trường Suối Phầy và Pá Phào hiện đã hoàn thành 60% kế hoạch. Đối với gói thầu số 9 thi công 6 phòng học thuộc xã Vân An hiện đã hoàn thành 100% khối lượng theo hợp đồng.

Ông Vũ Thanh Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Phương Trưởng, nhà thầu thi công các công trình kiên cố hóa tại xã Hữu Kiên cho biết: Hiện đơn vị đang tập trung dồn lực hoàn thành hai công trình điểm trường Suối Phầy và Pá Phào, đây là hai phòng học vùng sâu, giao thông đi lại không thuận lợi. Vì vậy, tiến độ của công trình phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết.

Tại huyện Bắc Sơn, các công trình kiên cố hóa được triển khai tại hai xã: Hưng Vũ và Tân Lập, hiện điểm trường chính mầm non Hưng Vũ đã thi công đạt 80%, tại cụm công trình thuộc xã Tân Lập đã hoàn thành xây lắp. Ông Đinh Văn Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng Hưng Sơn cho biết: Theo kế hoạch, công trình đến tháng 10/2019 phải cơ bản hoàn thành,  tuy vậy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà thầu phấn đấu đến hết tháng 8/2019 phải thi công xong. Thời gian không còn nhiều, do vậy, đơn vị đang tập trung toàn lực huy động 4 đội xây lắp, mỗi đội 15 người để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước 25/8/2019.

Không chỉ tại Chi Lăng và Bắc Sơn, tiến độ các công trình kiên cố hoá tại các huyện khác cũng được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, trong số 25 gói thầu có 5 gói đã cơ bản hoàn thành, 16 gói đã hoàn thành khối lượng trên 70% và 4 gói khối lượng đạt 55%.

TRANG NINH