Thứ sáu,  13/12/2019

Phát triển doanh nghiệp: Tập trung cả lượng và chất

(LSO) – Để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 với mục tiêu tăng mạnh cả về số lượng cũng như quy mô, chất lượng doanh nghiệp.

   Tăng về lượng

Hiện tại, Lạng Sơn có tỷ lệ 3,5 doanh nghiệp/1.000 người dân, thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước  (4,1 doanh nghiệp). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh xếp thứ 6/14 tỉnh khu vực trung du, miền núi phía Bắc và số lao động trong doanh nghiệp chỉ có 62.000 người, đứng thứ 11 trong khu vực, đạt bình quân 22,6 lao động/doanh nghiệp, thấp hơn mặt bằng chung cả nước (27,7).

Từ thực trạng trên, năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển số lượng doanh nghiệp. Trong đó tập trung tuyên truyền, khuyến khích và thực hiện các chính sách hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp, trong đó đơn giản hóa thủ tục và hướng dẫn pháp lý về thành lập doanh nghiệp được ưu tiên thực hiện.

Doanh nghiệp đóng góp ý kiến về giải pháp phát triển doanh nghiệp của tỉnh đến năm 2025

Bà Vy Thúy Nga, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Sở đã đơn giản thủ tục, giảm thời gian đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày; rút ngắn thời gian giải quyết 14 loại thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp do phòng thực hiện từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Đồng thời, hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã được triển khai, từ ngày 1/1/2017 miễn phí đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà, đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, để hỗ trợ những doanh nghiệp mới thành lập, nhất là những trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể qua loại hình doanh nghiệp, cơ quan thuế đã thành lập tổ công tác hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán ngay từ khi cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu và duy trì hỗ trợ từ 1 đến 3 năm. Qua đó, từ năm 2016 trở lại đây, bình quân mỗi năm có 90 hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp và có khoảng hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký toàn tỉnh lên khoảng 2.800 doanh nghiệp.

   Nâng cao về chất

Chất của doanh nghiệp ở đây chính là số vốn đăng ký, năng lực tài chính thực có và quy mô hoạt động. Hiện tại khoảng 91% doanh nghiệp Lạng Sơn chỉ có mức vốn đăng ký dưới 50 tỷ đồng, trong đó có đến 77% doanh nghiệp có mức vốn dưới 10 tỷ đồng. Cả tỉnh chỉ có 32 doanh nghiệp có mức vốn trên 100 tỷ đồng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quy mô, tỉnh đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng và vốn ưu đãi từ địa phương đến trung ương. Một mặt UBND tỉnh thành lập tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn cho doanh nghiệp, thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp; ký kết bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến hết năm 2020. Một mặt hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương và nguồn từ các quỹ hỗ trợ do tỉnh thành lập.

Bên cạnh vấn đề vốn, việc tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp là một trong những giải pháp được tỉnh đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Là đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp Lạng Sơn đến năm 2025, sở đã tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách về giải phóng mặt bằng, tập trung đất đai đề tạo hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận mặt bằng sản xuất.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn để tổ chức thu hồi, tạo mặt bằng sạch; tạo quỹ đất và thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, khu chế biến nông – lâm sản; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai; cơ chế tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất … Đồng thời, thực hiện chức năng miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Với động bộ giải pháp về vốn, mặt bằng và đẩy mạnh thực hiện các chương trình hỗ trợ, phổ biến, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến tới doanh nghiệp, tỉnh đã xác định mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu có khoảng 300 doanh nghiệp có mức vốn đăng ký trên 100 tỷ đồng, trong đó có từ 8 đến 10 doanh nghiệp có mức vốn từ 500 – 1.000 tỷ đồng. Và tỷ lệ vốn đầu tư của khu vực doanh nghiệp trong vốn đầu tư phát triển của tỉnh trên 40%.

YÊN SƠN