Thứ năm,  06/08/2020

Hải quan triển khai đo mức độ hài lòng của doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản giao cục hải quan tỉnh, thành phố có lượng tờ khai lớn và đa dạng về loại hình doanh nghiệp như: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương triển khai khảo sát mức độ hài lòng doanh nghiệp năm 2019.

Theo đó, mục tiêu khảo sát doanh nghiệp năm 2019 là đo lường mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan tại một số cục hải quan tỉnh, thành phố.

Xếp hạng đánh giá các chi cục trong mỗi cục hải quan tỉnh, thành phố trên cơ sở tổng hợp kết quả chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với từng đơn vị.

Xác định được các ưu thế cũng như các tồn tại của từng chi cục và cục hải quan tỉnh, thành phố nhằm đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan của các cục hải quan tỉnh, thành phố giai đoạn 2016-2020; góp phần thực hiện thành công “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016-2020”.

Theo Tổng cục Hải quan, phạm vi khảo sát doanh nghiệp năm 2019 sẽ áp dụng đối với một số cục hải quan tỉnh, thành phố có số lượng tờ khai lớn và đa dạng về các loại hình doanh nghiệp, giao cục trưởng các cục hải quan tổ chức triển khai khảo sát doanh nghiệp năm 2019, gồm các đơn vị sau: Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Bắc Ninh, Cục Hải quan Đồng Nai, Cục Hải quan Bình Dương.

Đối với các cục hải quan các tỉnh, thành phố còn lại, Tổng cục Hải quan giao cục trưởng cục hải quan căn cứ kết quả khảo sát năm 2018, các nguồn lực và tình hình thực tế tại đơn vị để chủ động triển khai hoặc chưa triển khai khảo sát doanh nghiệp 2019.

Đối tượng của cuộc khảo sát gồm các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thường xuyên từ năm 2018 đến thời điểm khảo sát tại cục hải quan tỉnh, thành phố.

Phiếu khảo sát tại các cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ có 2 phần. Phần 1, các nội dung khảo sát bắt buộc phải có. Đây là thông tin cơ bản khi khảo sát về thủ tục hành chính hải quan mà phiếu khảo sát nào cũng phải có để đảm bảo tính đầy đủ và tương đồng trong quá trình khảo sát. Các thông tin này khi được tổng hợp từ các cục hải quan tỉnh, thành phố sẽ là các thông tin của Ngành.

Phần 2, các nội dung khảo sát chuyên sâu theo đặc thù của doanh nghiệp, địa bàn, theo nhu cầu của từng cục hải quan tỉnh, thành phố và do cục hải quan tỉnh, thành phố xác định.

Đây là các thông tin có tính chuyên biệt cao, giúp các đơn vị tìm hiểu rõ hơn về các nguyên nhân hài lòng và không hài lòng của doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan tại đơn vị. Từ các thông tin này, các đơn vị sẽ có các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị mình để cải thiện quá trình thực thi, nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp.

Để triển khai cuộc khảo sát DN năm 2019 một cách khách quan với kết quả chính xác, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các đối tác độc lập thực hiện khảo sát tại địa bàn đơn vị mình.
Theo Chinhphu