Thứ sáu,  06/12/2019

JICA tài trợ Dự án tăng cường năng lực thị trường cổ phiếu Việt Nam

JICA công bố Dự án hỗ nâng cao năng lực cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hai Sở giao dịch nhằm bắt kịp những thông lệ quốc tế tốt nhất trong giai đoạn chuyển giao quan trọng.

JICA khởi động “Dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam,” ngày 20/6. (Ảnh: PV/Vietnam+)

JICA khởi động “Dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam,” ngày 20/6.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo khởi động “Dự án Tăng cường năng lực về nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” tại Hà Nội, ngày 20/6.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chia sẻ nội dung của Dự án nhằm nâng cao năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc thực thi các giải pháp đẩy mạnh tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam, bao gồm các hoạt động về giám sát thị trường, giám sát các trung gian trên thị trường, quản lý niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng và nâng cao nhận thức về “trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư” của các cấp lãnh đạo tại nhóm công ty đại chúng.

Trong khuôn khổ Dự án, nhóm tư vấn của JICA gồm những chuyên gia từ Tập đoàn Chứng khoán Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Daiwa, Viện Nghiên cứu Nomura sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hai Sở giao dịch thông qua các hoạt động khác nhau như cung cấp tư vấn chặt chẽ, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực.

Dự án được kỳ vọng sẽ mang đến những thông lệ quốc tế tốt nhất cho Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao quan trọng khi Luật Chứng khoán đang được xem xét sửa đổi, bản Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2020 và tầm nhìn đến 2025” được cập nhật cùng với việc hợp nhất trong mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ sớm được thực hiện.

Trong hội thảo, nhóm tư vấn của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cũng báo cáo những phát hiện chính của cuộc khảo sát đầu kỳ về thị trường chứng khoán Việt Nam và các thành viên thị trường./.

Theo Vietnamplus