Thứ sáu,  06/12/2019

Công bố quyết định hợp nhất các chi cục thuế

LSO-Ngày 21/6/2019, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định hợp nhất chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục thuế; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện cơ quan thuế, lãnh đạo UBND một số huyện.

Theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất các chi cục trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể hợp nhất chi cục thuế các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I; hợp nhất chi cục thuế các huyện: Đình Lập, Lộc Bình thành Chi cục thuế khu vực II; hợp nhất Chi cục thuế các huyện: Văn Lãng, Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III; hợp nhất chi cục thuế các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập các chi cục thuế khu vực góp phần thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên đây là mô hình mới, thời gian đầu sẽ không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc.


Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm
Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Cục Thuế, các chi cục Thuế khu vực sau khi sáp nhập cần nỗ lực vượt qua khó khăn; sớm ổn định tình hình về mọi mặt như: tổ chức nhân sự, chuyên môn, trụ sở, phương tiện làm việc; việc thành lập các chi cục thuế khu vực không để gây khó khăn, phiền hà, tăng thời gian, chi phí tác động đến tâm lý của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư; làm tốt công tác động viên, giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức trong toàn ngành…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế; các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao đối với công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

TÂN AN