Chủ nhật,  26/01/2020

Bộ Tài chính họp trực tuyến thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

LSO-Sáng nay (26/6), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2019 Quốc hội đã thông qua dự toán vốn nước ngoài cho đầu tư phát triển là 60 nghìn tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao chi tiết cho các bộ, ngành, địa phương là hơn 28,6 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2019, các chủ đầu tư mới giải ngân vốn đầu tư phát triển tương đương 7,16% kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Đối với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương vay lại cũng rất thấp – chỉ đạt 1,26% kế hoạch vốn đã giao năm 2019.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2019 có 2 dự án là công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên huyện Tràng Định và dự án LRAMP đủ điều kiện giải ngân vốn ODA và vốn nước ngoài đạt 89,8 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch vốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Vốn địa phương vay lại là hơn 4,5 tỷ đồng, tương đương 18,6% kế hoạch địa phương giao.

Nguồn vốn giải ngân đạt thấp do một số dự án sử dụng vốn ODA việc phê chuẩn thiết kế dự toán, ký kết hợp đồng phải chờ sự chấp thuận hoặc chứng thư không phản hồi của các nhà tài trợ và các ban quản lý dự án trung ương. Việc phân bổ chậm, thiếu so với nhu cầu, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công chậm, trình tự thủ tục đầu tư trong nước với quy định của nhà tài trợ có những điều kiện riêng cũng khiến cho kết quả giải ngân đạt thấp…

Để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị: Các địa phương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát lại toàn bộ dự toán các dự án ODA, vốn ưu đãi nước ngoài, xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm. Những địa phương có dự án sử dụng vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài chủ động hơn trong việc chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, sẵn sáng triển khai dự án khi được trung ương bố trí nguồn vốn. Đồng thời, các địa phương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thẩm định cơ chế vay lại vốn ưu đãi nước ngoài, chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư được giao quản lý dự án sử dụng vốn ODA tổng hợp báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019, rà soát tiến độ từng dự án chi tiết, nêu những khó khăn vướng mắc báo cáo UBND tỉnh để có giải pháp chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong 6 tháng cuối năm.

TRANG NINH