Thứ ba,  22/10/2019
Đánh giá công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập:

Hoàn thiện cổ phần hóa 4 đơn vị trong năm 2020

LSO-Chiều nay (27/6), Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn đã họp đánh giá tình hình kết quả thực hiện.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý có 7 đơn vị thuộc diện cổ phần hóa. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện có 3 đơn vị gặp nhiều khó khăn, vướng mắc bất cập chưa thể chuyển đổi gồm: Ban Quản lý chợ Giếng Vuông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ và Nhà khách A1.

Do vậy, UBND tỉnh đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép rút 3 đơn vị sự nghiệp trên ra khỏi Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Những đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện và sẽ thực hiện chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần gồm: Nhà khách Tỉnh ủy; Nhà khách huyện Chi Lăng; Trung tâm Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2020, Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện các bước để hoàn thiện chuyển đổi gồm: xây dựng phương án cổ phần hóa; tổ chức thực hiện cổ phần hóa và hoàn tất việc chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu, đóng góp ý kiến liên quan đến các vấn đề khi thực hiện chuyển đổi như: đánh giá tài chính, xử lý tài sản, quỹ đất; lao động và chế độ cho người lao động.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung triển khai các phần việc theo lộ trình, phối hợp với các đơn vị trong diện chuyển đổi khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý; kiểm toán tài chính, tài sản và phương án sử dụng lao động, quỹ đất. Các đơn vị cổ phần hóa chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ trong tháng 8 cùng đơn vị tư vấn dự thảo điều lệ hoạt động sau cổ phần hóa để trình UBND tỉnh xem xét, hướng đến thực hiện cổ phần hóa theo đúng kế hoạch đã đề ra đến năm 2020.

 YÊN SƠN