Thứ bảy,  07/12/2019

6 tháng qua: Ngành thủy sản là điểm sáng của khu vực nông, lâm, thủy

6 tháng năm qua, ngành công nghiệp duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm 9,13%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành.

6 thang qua: Nganh thuy san la diem sang cua khu vuc nong, lam, thuy hinh anh 1

Sáu tháng năm đầu năm nay, ngành công nghiệp duy trì tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm 9,13%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế./.

Theo vietnamplus.vn