Thứ bảy,  06/06/2020
Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu:

Hiệu quả từ sức dân

LSO- Từ sự chung tay, góp sức của người dân, nhiều khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh được xây dựng. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.


Khu dân cư kiểu mẫu thôn Bó Khuông, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc
được hoàn thành làm thay đổi diện mạo nông thôn

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai xây dựng các mô hình kiểu mẫu (sau này là các khu DCKM) tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó đến nay, nhiều khu DCKM mới được hình thành, góp phần quan trọng vào thay đổi diện mạo nông thôn. Xã Hải Yến, huyện Cao Lộc là một ví dụ.

Năm 2018, Hải Yến bắt tay vào xây dựng khu DCKM. Ông Hứa Xuân Dương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi rà soát, họp thống nhất, xã đã lựa chọn một khu dân cư gồm 24 hộ thuộc thôn Bó Khuông để xây dựng khu DCKM. Để triển khai thực hiện, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, nhân dân đã đóng góp thêm 260 triệu đồng để cùng triển khai thực hiện. Đến nay, diện mạo khu dân cư đã thay đổi rõ nét. Cổng thôn được xây dựng khang trang; đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, hoa được trồng dọc 2 bên đường thôn; các hộ gia đình cải tạo, sửa chữa nhà cửa theo chuẩn chung.

Tương tự như Hải Yến, năm 2018, xã Hữu Vĩnh, huyện Bắc Sơn cũng đã xây dựng được mô hình khu DCKM ở thôn Nà Hó. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ 200 triệu đồng của nhà nước, nhân dân trong thôn đã đối ứng trên 1 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục. Diện mạo khu DCKM đã thay đổi rõ nét. Các hộ gia đình đã chỉnh trang nhà cửa, cổng, tường rào, xanh hóa hàng rào; chỉnh trang nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, mương thoát nước, điện thắp sáng…

Cùng với 2 xã Hải Yến và Hữu Vĩnh, từ nguồn lực hỗ trợ của nhà nước cộng với sự chung tay, góp sức của nhân dân, nhiều xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được các khu DCKM, tạo chuyển biến rõ nét. Theo số liệu từ Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, giai đoạn 2016 – 2018, tổng kinh phí xây dựng các khu DCKM trên địa bàn tỉnh gần 20 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 11 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của nhân dân. Tiêu biểu một số huyện huy động nguồn lực xây dựng các khu DCKM tốt như: Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng đều huy động nhân dân đóng góp đạt trên 50% giá trị các công trình.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh cho biết: Giai đoạn 2016 – 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được 13 mô hình mẫu (năm 2016) và 39 mô hình khu DCKM. Nhìn chung, các mô hình đã đạt được hiệu quả nhất định, diện mạo khu được lựa chọn làm mẫu đã có những thay đổi nổi bật hơn trước. Môi trường, cảnh quan khang trang, sạch đẹp hơn; an ninh trật tự được tăng cường, nhân dân chủ động, tích cực, nhiệt tình chung tay xây dựng khu DCKM.

Bước sang năm 2019, việc triển khai xây dựng các khu DCKM tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 48 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới định mức 200 triệu đồng/xã, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp tục xây dựng các khu DCKM. Đến nay, các xã đạt chuẩn NTM đã lập phương án xây dựng khu DCKM và trình UBND huyện phê duyệt. Trong đó có những xã đã bắt tay vào triển khai thực hiện. Điển hình như xã Mai Sao, huyện Chi Lăng là một trong những xã thực hiện xây dựng khu DCKM sớm nhất tỉnh.

Ông Vy Văn Quyết, Trưởng thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao cho biết: Năm 2019, xóm Đồn Điền, thôn Mạn Đường B được chọn xây dựng khu DCKM, bà con trong xóm rất ủng hộ và nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Hiện nay, người dân đang tập trung thực hiện các hạng mục như: kè đường giao thông; trồng 3.000 m hàng rào cây xanh, hoa; chỉnh trang, xây dựng cổng nhà ở của 20 hộ; chuẩn bị cột, dây mắc điện đường thôn… Tiến độ thực hiện đến nay đạt trên 50%.

Từ sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, hy vọng năm 2019, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có thêm nhiều khu DCKM khác được hoàn thành.

 TÂN AN