Thứ năm,  24/10/2019

Lạng Sơn: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

LSO-Hôm nay (5/7), tại Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn họp, đánh giá và chấm điểm lựa chọn 8 sản phẩm đáp ứng đủ tiêu chuẩn công nhận là “sản phẩm công nghiệp nông thôn năm 2019” theo đúng các tiêu chí của Bộ Công Thương quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018.


Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh
thông qua kết quả chấm điểm sản phẩm

Các sản phẩm được công nhận gồm: trà Ô Long của Công ty Cổ phần Chè Thái Bình Lạng Sơn; tinh dầu hồi của Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn; bún ngô của Cơ sở sản xuất bún ngô Thuận Anh; gạo bao thai hồng Tràng Định của Hợp tác xã nông sản sạch Tràng Định; hạt macca sấy nứt vỏ của Công ty Cổ phần Mac ca & Sa chi Lạng Sơn; rượu mẫu sơn đỉnh chai M2 của Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc; rượu G9 Mẫu Sơn trà ký của Hợp tác xã Thành Công; cửa cuốn của Công ty TNHH MTV sản xuất cơ khí Thu Giang.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nằm chương trình khuyến công địa phương của tỉnh năm 2019, đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất trên địa bàn Lạng Sơn. Tới đây, hội đồng tiếp tục lựa chọn một trong 8 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu này để gửi Bộ Công Thương xét duyệt sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia vào năm 2020.

ANH DŨNG