Thứ sáu,  29/05/2020

UBND tỉnh họp về tình hình đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp

LSO-Chiều nay (15/7), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về tình hình đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Dự hội nghị có đại diện một số sở, ngành liên quan; cùng đại diện 20 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công thương, trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn phát triển ổn định và đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao.

Trong đó, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ như: điện thương phẩm đạt 365 triệu kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018; đá các loại hơn 1,8 triệu mét khối, tăng gần 13% so với cùng kỳ; gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng đạt 72.000 m3, tăng 50% so với cùng kỳ.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 khu công nghiệp được quy hoạch gồm: khu công nghiệp Đồng Bành với tổng diện tích trên 321 ha và khu công nghiệp Hồng Phong, diện tích khoảng 440 ha; 1 khu chế xuất với diện tích trên 126 ha; 16 cụm công nghiệp với diện tích trên 537 ha…

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã tập trung thảo luận một số nội dung như: công tác quản lý nhà nước đối với các cụm, khu công nghiệp; công tác thu hút đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng; công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp… Qua đó đưa ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nêu rõ: Tình hình sản xuất, phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện qua con số doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực công nghiệp thành lập mới còn ít; quy mô sản xuất còn nhỏ; số cụm có nhiều doanh nghiệp hoạt động chiếm ít; đầu tư cho cơ sở hạ tầng các cụm, khu công nghiệp còn hạn chế, do vậy, việc thu hút, kêu gọi được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào địa bàn; công tác quy hoạch phát triển các lĩnh vực công nghiệp chưa phù hợp…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Thời gian tới, các sở, ngành cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án phát triển công nghiệp, đề án phải có quy hoạch cụ thể về các lĩnh vực sản xuất công nghiệp sao cho phù hợp với địa phương; cần rà soát lại những dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dự án chậm đầu tư thì rút giấy phép đầu tư; thẩm định kỹ các dự án chuẩn bị đầu tư; rà soát lại các mỏ đá; cân đối bố trí vốn đầu tư vào các cụm, khu công nghiệp.

Trong đó, tiếp tục tập trung nguồn lực để đầu tư vào khu công nghiệp Hữu Lũng, khu công nghiệp Đồng Bành, qua đó thu hút doanh nghiệp vào hoạt động; tập trung phát triển các khu chế xuất; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề.

Các huyện, thành phố có các cụm, khu công nghiệp đang hoạt động cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường công nghiệp, an toàn thực phẩm, an toàn lao động, đồng thời nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ…

Các doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; tuân thủ nghiêm quy định về bảo môi trường và những quy định về pháp lý (khai thác theo đúng thiết kế, không xả thải ra môi trường, tuân thủ quy định về quản lý vật liệu nổ…); tăng cường sử dụng lao động là người địa phương…

TRÍ DŨNG