Thứ tư,  11/12/2019

Thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A từ ngày 1/9

LSO-Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai thực hiện thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn diễn ra vào chiều nay (16/7).


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Tính đến ngày 15/7/2019, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang -Lạng Sơn đã thực hiện lắp đặt và tích hợp xong với hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) của nhà cung cấp dịch vụ, Công ty TNHH thu phí tự động VETC cho hai làn 3 và 4 tại trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A thuộc huyện Hữu Lũng.

Đối với 4 làn còn lại (làn 1, 2 và làn 5, 6), việc lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng cũng đã hoàn thành, nhưng chưa thực hiện tích hợp với với hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ.

Hiện nay giữa Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang – Lạng Sơn với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng VETC vẫn chưa thống nhất được mức phí quản lý thu phí tự động. Đây là vấn đề vướng mắc nhất khiến cho tiến độ thực hiện thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí km 93+160 quốc lộ 1A bị chậm và đến nay vẫn hai bên vẫn chưa ký được hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Thảo luận tại cuộc họp đại diện các nhà đầu tư và các sở ngành liên quan đã đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí km93+160 về chi phí cung cấp dịch vụ giữa các nhà đầu tư, điều chỉnh phương án tài chính vào dự án…

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Để thực hiện thu phí không dừng tại trạm km 93+160 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư BOT và nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thương thảo hợp đồng xong trước ngày 25/7/2019; tổ chức ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng trước ngày 10/8/2019. Chi phí cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng được tính là 2% tổng doanh thu toàn trạm trước thuế. Về thời gian tổ chức thu phí tự động không dừng tại trạm km93+160 được thực hiện đồng bộ tại cả 6 làn xe từ ngày 1/9/2019.

TRANG NINH