Thứ bảy,  11/07/2020
Đánh giá thực hiện dự án trọng điểm quý II/2019:

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án

LSO-Sáng nay (17/7), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm năm 2019 chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm quý II/2019 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Năm 2019, tỉnh xác định 15 dự án trọng điểm tập trung chỉ đạo thực hiện gồm 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 10 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Về tiến độ thực hiện, đối với 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước gồm: 3 dự án đường giao thông, 1 dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư thủy lợi Bản Lải và 1 dự án thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học, khối lượng xây lắp đạt khá hơn so với quý I/2019. Giá trị khối lượng thực hiện đối với 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong quý II ước đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng.

Đối với 10 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, có 2 dự án là đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và công trình đền thờ huyện Chi Lăng đang triển khai thi công các hạng mục. Giá trị khối lượng xây lắp trong quý II đối với 2 dự án này ước đạt khoảng khoảng hơn 600 tỷ đồng.

Một số dự án khác như: khu trung chuyển hàng hóa; cụm công nghiệp Hợp Thành; khu chế xuất 1; quần thể du lịch Mẫu Sơn; khu đô thị mới Mai Pha; khu đô thị mới Hữu Lũng; khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng; khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn đang thực hiện khâu chuẩn bị đầu tư; lập quy hoạch, thẩm định lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thảo luận tại buổi họp, các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện và các chủ đầu tư đã nêu nhiều giải pháp, kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Kết luận buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thành phố và các chủ đầu tư phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Các huyện cần chủ động linh hoạt thực hiện giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Cụ thể dự án đường đến trung tâm xã Xuân Dương – Ái Quốc, huyện Lộc Bình phải bàn giao mặt bằng xong cho chủ đầu tư trong tháng 8/2019; đối với dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Bình Gia hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9/2019.

Đối với dự án thủy lợi Bản Lải, cần rà soát lại nhu cầu mặt bằng để thực hiện bồi thường phù hợp với nguồn vốn được giao và khẩn trương hoàn thiện chuẩn bị đầu tư xây dựng 2 khu tái định cư.

Về những vướng mắc từ thực tế thực hiện Quyết định 10 của UBND tỉnh về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại và báo cáo UBND tỉnh tổ chức xem điều chỉnh phù hợp. Các chủ đầu tư được giao quản lý nguồn vốn được giao cần khẩn trương giải ngân, không để mất vốn.

Đối với các dự án ngoài ngân sách, Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại quy trình thủ tục trình UBND tỉnh xem xét thực hiện giảm bớt thời gian thực hiện khâu chuẩn bị đầu tư dự án. Đối với dự án đền thờ huyện Chi Lăng khẩn trương giải phóng mặt bằng đối với diện tích mở rộng. Dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, chủ đầu tư cần giải quyết dứt điểm các kiến nghị của nhân dân hai huyện về hỗ trợ bồi thường, sạt xuống ruộng, mở đường gom, hoàn thiện cống chui phục vụ dân sinh. Đối với các dự án còn lại, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

TRANG NINH