Thứ năm,  02/07/2020

Ngành kế hoạch và đầu tư sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO- Hôm nay (18/7), tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng các cơ chế, chính sách; xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành, cùng với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 186 nhiệm vụ cụ thể.

Đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; tiến hành phân giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 cho các bộ, ngành trung ương và địa phương theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; bám sát định hướng ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với các dự án công nghệ tiên tiến, hiện đại, tập trung vào các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường…

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, trong đó tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tích mà ngành Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu ngành kế hoạch và đầu tư tiếp tục quán triệt những phương châm của Chính phủ đã đề ra trong năm 2019, đặc biệt là tinh thần bứt phá cần phải được thể hiện mạnh mẽ hơn; tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết; chủ động hơn nữa, kịp thời có phân tích, đánh giá để có đề xuất căn cơ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông các động lực tăng trưởng.

Cùng với đó, cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng cơ chế, chính sách, các mô hình phát triển mới; tập trung đẩy nhanh giải ngân tiến độ đầu tư công; tiếp tục làm tốt trách nhiệm cơ quan thường trực của chương trình mục tiêu quốc gia, ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; quan tâm hơn nữa đến phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2020…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành kế hoạch và đầu tư Lạng Sơn đã tập trung triển khai các nhiệm vụ như: tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách; tổng hợp, báo cáo, quy hoạch, kế hoạch; tham mưu và thực hiện chức năng nhiệm vụ trong quản lý đầu tư công; phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư; quản lý đấu thầu, kiểm tra, giám sát; tiếp tục cải cách hành chính…Qua đó đã góp phần vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước tăng 6,51%; diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 94% kế hoạch; khởi công mới 311 công trình, dự án; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 49,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 60,4% dự toán.

TÂN AN