Thứ tư,  08/04/2020

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng: Đưa Chỉ thị 30 vào cuộc sống

(LSO) – Thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; với chức năng, nhiệm vụ được giao, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã chủ động triển khai, đưa chỉ thị vào cuộc sống.

Ông Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cho biết: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đã thực hiện được 9 năm, nhưng thực tế quyền lợi của người tiêu dùng vẫn bị xâm phạm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác bảo vệ quyền người tiêu dùng, tháng 1/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị 30 thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thành viên Ban Chấp hành Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền người tiêu dùng thảo luận triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Hội đã chủ động bổ sung việc triển khai Chỉ thị 30 vào chương trình công tác năm 2019. Đồng thời chủ động triển khai tuyên truyền Chỉ thị 30 đến tất cả các chi hội, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức.

Theo đó, Chỉ thị 30 đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Để hiện thực hóa nội dung này, trong tháng 3/2019, hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3), hội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” và tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ phụ nữ với người tiêu dùng Lạng Sơn năm 2019”. Tại các buổi hội thảo, tọa đàm, hội đã lồng ghép quán triệt chỉ thị 30 tới 8 chi hội, thu hút gần 200 hội viên đại diện cho hơn 500 hội viên của hội tham gia.

Bà Vũ Thị Diệp, 63 tuổi, hội viên Chi hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hưu trí ngành thương mại Lạng Sơn cho biết: Thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo, được nghe về những nội dung chính của Chỉ thị 30, tôi được cập nhật nhiều thông tin, kiến thức mới của nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ý thức rõ hơn vị trí, vai trò của mình trong việc tự bảo vệ quyền của mình.

Ngoài ra, Hội đã tổ chức xây dựng và viết tài liệu in thành sách về trang bị kiến thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với số lượng 900 bản để phát cho các hội viên, nhân dân. Nội dung cuốn tài liệu được cơ cấu bằng hình thức hỏi đáp về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, giới thiệu những nội dung cơ bản của Chỉ thị 30 và những vấn đề người tiêu dùng cần quan tâm được đề cập trong chỉ thị.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, hội còn tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kết hợp tuyên truyền Chỉ thị 30 được 6 cuộc tại các huyện: Cao Lộc, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn và các trường: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Cao đẳng Y tế,  thu hút gần 1.000 người tham gia.

Ông Lương Đăng Ninh cho biết thêm: Thông qua tuyên truyền Chỉ thị 30 lồng ghép với chương trình tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên và nhân dân, mong muốn lớn nhất của hội là người tiêu dùng Lạng Sơn cần phát huy 8 quyền và 4 nhiệm vụ của người tiêu dùng, mạnh dạn thông tin tới các cơ quan chức năng và tới hội khi quyền lợi của mình bị xâm hại. Từ đó, các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được giao để bảo vệ người tiêu dùng tốt hơn. Qua đó, góp phần lành mạnh hóa thị trường, từng bước xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hướng tới phát triển bền vững.

TRANG NINH