Thứ sáu, 14/08/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

LSO-Ngày 23/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở TN&MT chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu trong chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực TN&MT. Từ đầu năm đến nay, Sở TN&MT được UBND tỉnh giao 144 nhiệm vụ trên phần mềm, đã hoàn thành 131 nhiệm vụ; tiếp nhận 154 hồ sơ thủ tục hành chính từ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đã giải quyết 116 hồ sơ, 38 hồ sơ đang trong quá trình thụ lý giải quyết; tiếp nhận 9.088 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 8.022 hồ sơ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung nhằm thực hiện có hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2019, như: vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vận hành cơ sở dữ liệu địa chính tại các xã;…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của ngành TN&MT trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí nêu một số hạn chế cần khắc phục như: vấn đề vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản chưa được xử lý dứt điểm; chất lượng công tác tham mưu còn chậm ở cả cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; công tác quản lý nhà nước về TN&MT, khoáng sản, đất đai còn nhiều sơ hở, hạn chế, vi phạm xảy ra nhưng chưa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm chưa kiên quyết.

Đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, ngành TN&MT, UBND các huyện, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch rà soát, giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ lâm bạ chồng chéo về danh giới, diện tích không đúng với thực tế; đào tạo, tập huấn cho cán bộ cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính để vận hành thông suốt; chuẩn bị triển khai xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai; tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vấn đề khai thác cát sỏi lòng sông; tập trung tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai nhất là tranh chấp giữa người dân với các công ty lâm nghiệp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực TN&MT.

Cùng với đó, UBND các huyện, Sở TN&MT cần kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có đủ năng lực, trình độ làm công tác quản lý nhà nước về TN&MT.

ĐỖ HOẠT