Thứ năm,  27/02/2020
Dự án khu tái định cư dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu:

Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

LSO-Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu nằm tại vị trí khối 3 và khối 9 phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Dự án đã được lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 9/2015. Đây là dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao); UBND thành phố Lạng Sơn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án, đã thực hiện xong việc lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đang rất chậm và gặp nhiều vướng mắc.


Hiện trạng đất đai thực hiện dự án khu tái định cư và dân cư
Nam Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn

Dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu có quy mô sử dụng đất khoảng 16,6 ha, với dân số khoảng 3.300 người, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty Cổ phần Thương mại Long Thịnh thành phố Lạng Sơn. Thời gian thực hiện hợp đồng BT từ năm 2019 đến hết 2021.

Đầu năm 2018, dự án đủ điều kiện thực hiện bồi thường giải phòng mặt bằng để thi công các hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt. UBND thành phố Lạng Sơn là cơ quan nhà nước thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định của nhà nước để triển khai dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân do sự chưa đồng thuận từ phía người dân bị ảnh hưởng và những thay đổi về cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án.

Về phía người dân, đa số người dân bị ảnh hưởng chưa đồng thuận với việc thực hiện dự án, chưa cho đo đạc kiểm đếm cũng như chấp hành các quyết định kiểm đếm bắt buộc do UBND thành phố ban hành. Ngoài ra, các hộ đều nêu giá đền bù thấp và kiến nghị khi nhà nước thu hồi 500 m2 đất nông nghiệp, người dân sẽ được giao một ô đất tái định cư.

Thời điểm đầu năm 2018, khi triển khai dự án, dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu áp dụng cơ chế bồi thường theo Quyết định 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh về ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 2/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 10/2019/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Thực hiện theo Quyết định 10 dẫn đến giá trị bồi thường đất khi nhà nước thu hồi của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu giảm so với Quyết định số 12.

Ông Tô Văn Tạ, trú tại khối 9, phường Đông Kinh cho biết: Gia đình tôi bị thu hồi hơn 1.000 m2 đất nông nghiệp để thực hiện dự án, nếu thực hiện theo Quyết định số 10 thì khoản bồi thường nhận được thấp hơn rất nhiều so với Quyết định số 12. Trong khi đây là diện tích đất còn lại duy nhất của gia đình để tạo sinh kế hằng ngày, nhà nước thu hồi hết sẽ không còn tư liệu để sản xuất, rất mong các cấp quan tâm, xem xét.

 Chính vì lí do này khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hầu như không tiến triển. Cụ thể, sau hơn 1 năm triển khai giải phóng mặt bằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố mới đo đạc kiểm đếm được 36/180 hộ gia đình bị ảnh hưởng với diện tích hơn 2,7 ha/16,6 ha toàn dự án; họp hội đồng bồi thường đối với 20 hộ; phê duyệt được phương án bồi thường cho 1 hộ gia đình với kinh phí hơn 341 triệu đồng, thực hiện tạm ứng bồi thường chi trả được 250 triệu đồng.

Để giải quyết những vướng mắc này, Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Trong năm 2019, thành phố quyết tâm thực hiện giải phóng mặt bằng tạo chuyển biến trong thực hiện dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu. Về những vướng mắc trên, thành phố đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất UBND tỉnh cho phép áp dụng cơ chế xét giao đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp và xem xét cho phép thành phố áp dụng cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ đặc thù theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND, ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh, bảo đảm phù hợp với thực tiễn triển khai dự án. Mặt khác, thành phố cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động đến các hộ bị ảnh hưởng để đồng thuận ủng hộ dự án.

 TRANG NINH