Thứ tư,  22/01/2020
6 tháng cuối năm 2019:

Phấn đấu thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

LSO-Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tính đến hết tháng 6/2019, bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 10,24 tiêu chí; toàn tỉnh có 48/207 xã đạt 19 tiêu chí. Đối với 12 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019, trung bình mỗi xã đạt 12,57 tiêu chí. Về huy động nguồn lực thực hiện chương trình, trong 6 tháng đầu năm  toàn tỉnh huy động được trên 4,4 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động đóng góp của cộng đồng dân cư được hơn 26,5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số xã còn thiếu tính chủ động; một số huyện còn chậm trong công tác chuẩn bị các điều kiện về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện tại 12 xã điểm còn chậm so với yêu cầu; các mô hình phát triển sản xuất triển khai còn chậm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, phân tích những kết quả đạt được trong xây dựng NTM 6 tháng đầu năm, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể trong thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM 6 tháng cuối năm. Qua đó phấn đấu hết năm 2019 có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 11 – 11,5 tiêu chí.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Các huyện chưa kiện toàn ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia cần sớm kiện toàn trong tháng 7/2019 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên; các sở, ngành, huyện, xã rà soát kỹ kết quả đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm để có chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đầu tháng 8/2019, Sở Nội vụ phối hợp tổ chức phát động thi đua đợt cao điểm thi đua chung sức xây dựng NTM. Các huyện, các xã khẩn trương triển khai các mô hình sản xuất đã được bố trí vốn; tập trung chỉ đạo khẩn trương thi công các công trình xây dựng cơ bản, tăng cường giám sát cộng đồng để nâng cao chất lượng các công trình; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả; quan tâm xây dựng hợp tác xã, tổ hợp tác… Các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 cần chủ động rà soát các tiêu chí đã đạt để phối hợp làm thủ tục thẩm định.  

TÂN AN