Đó là thông tin được ông Trần Nhật Lam, Phó Cục trưởng, Phó chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đưa ra tại buổi họp báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc sẽ được tổ chức tại tỉnh Hoà Bình trong 2 ngày (2-3/8/2019).

Ông Trần Nhật Lam phát biểu tại buổi Họp báo.

Cũng theo ông Trần Nhật Lam, sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc thay đổi rõ rệt. Người dân đã phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị; thu nhập ngày càng tăng, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Cả vùng đã có 6 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (cả nước có 82 đơn vị).

Theo báo cáo của các địa phương, dự kiến đến hết năm 2019, một số tỉnh khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái,… đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cho 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Việc những địa phương khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có sức lan toả rất lớn, tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng và bền vững.

Theo Ban tổ chức buổi Họp báo, ngoài đánh giá những kết quả đạt được trong 10 năm qua của Chương trình, Hội nghị sẽ tập trung đề xuất định hướng và giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020 ở cấp thôn, bản và phát triển du lịch cộng đồng cho vùng miền núi phía Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ tổ chức các đoàn công tác báo chí đi thực tế tại tỉnh Sơn La và Hoà Bình, tập trung vào các nội dung: Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản tại các xã vùng cao miền núi phía Bắc; mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở những xã đặc biệt khó khăn; xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế vùng miền; phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc…/.