Thứ năm,  28/05/2020

Tăng cường các giải pháp tăng thu

(LSO) – Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, qua đó tạo động lực giúp ngành thuế phấn đấu hoàn thành vượt dự toán giao.

   Tập trung quản lý thuế

Quản lý thuế là một trong những giải pháp quan trọng để tăng thu. Ngay từ đầu năm, ngành thuế đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung quản lý thuế. Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Việc quản lý thuế được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Trong đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện nghiêm công tác thanh, kiểm tra; quản lý nợ thuế…

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực IV rà soát số liệu thu ngân sách trên địa bàn

Cụ thể ngành thuế đã tổ chức 23 hội nghị tập huấn, 25 hội nghị đối thoại với người nộp thuế với tổng số gần 4.000 lượt người tham dự; hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, qua điện thoại. Đối với công tác thanh, kiểm tra, ngành thuế đã hoàn thành 13 cuộc thanh tra doanh nghiệp, truy thu và phạt sau thanh tra 2.061 triệu đồng; thực hiện 87 cuộc kiểm tra, tổng truy thu và phạt sau kiểm tra là 1.665 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ thuế cũng được triển khai quyết liệt. Cơ quan thuế đã ban hành 2.952 lượt thông báo đôn đốc nợ thuế; ban hành 8 quyết định cưỡng chế; công khai thông tin của 61 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền nợ trên 71 tỷ đồng…

   Đẩy mạnh chống thất thu

Cùng với việc tập trung triển khai các giải pháp quản lý thuế, công tác chống thất thu ngân sách được ngành thuế quan tâm chỉ đạo sát sao. Để chống thất thu ngân sách đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, ngành thuế đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức rà soát địa bàn, các khoản còn thất thu, tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề, chủ đề để người nộp thuế nắm bắt thông tin; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chống thất thu đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân, hoạt động kinh doanh bến bãi, khai thác tài nguyên, kinh doanh vận tải, dịch vụ nấu cỗ…

Những giải pháp cụ thể được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm đã đem lại kết quả tích cực. Cụ thể trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân, toàn tỉnh đã thu được 545 công trình, số thuế nộp ngân sách nhà nước được 3.667 triệu đồng; lĩnh vực kinh doanh vận tải đã lập bộ quản lý thuế khoán đối với 535 xe của cá nhân, số tiền 274 triệu đồng/tháng; chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê tài sản được 28 hộ với số thuế thu được 564 triệu đồng; lĩnh vực thu mua nông sản được 19 hộ với số thuế hơn 11 triệu đồng; Cục Thuế đã thành lập tổ công tác giám sát đối với 14 hộ kinh doanh hàng ăn tại thành phố Lạng Sơn, mức doanh thu sau giám sát tăng 250 triệu đồng/tháng, thuế khoán tăng 11,2 triệu đồng/tháng. Kết thúc đợt giám sát, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thuế thành lập các tổ giám sát đối với các hộ kinh doanh.

Với những giải pháp đồng bộ, từ đầu năm 2019 đến ngày 23/7/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, bằng 80% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 65% dự toán tỉnh giao. Trong thời gian tới, ngành thuế tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán được giao.

TÂN AN